Interné číslo Hodnota faktúry Predmet fakturácie Dodávateľ Číslo faktúry dodávateľ Faktúru zaúčtoval Objednávka-zmluva Rok fakturácie
101/2014 33.00€ tovar-komis.predaj Ing.I.Bobák SNV 140402 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
102/2014 26.80€ tovar-komis.predaj Bambow-M.Bobáková SNV 140402 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
103/2014 80.00€ toner Sisoft, Ivan Sejut SNV 20140163 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
104/2014 800.00€ zabezp. a prevoz exponátov Markušovce SURRO SNV 1408004 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
105/2014 197.05€ technické práce NSG Gbely 2014017 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
106/2014 120.50€ tovar-komis.predaj Ing.J.Kallo Poprad 72014 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
107/2014 23.24€ tovar-komis.predaj Gama print Smižany 2014038 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
108/2014 60.00€ tovar-komis.predaj Ladislav Jiroušek, SNV 42014 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
109/2014 37.75€ vývoz smeti Obec Markušovce 1092014 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
110/2014 132.50€ zaťažový koberec Koberce Trend, SNV 1431400120 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
111/2014 8.25€ tovar-komis.predaj Zdenek Wolf,Lelekovice 102014 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
112/2014 21.00€ tovar-komis.predaj SOS Bratislava 1400018 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
113/2014 145.20€ vyhľadávanie porúch Podtatr.vodar.spoločnosť Poprad 21140324 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
114/2014 55.11€ kanc.potreby Domino SNV 38 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
115/2014 48.00€ tovar Jitka Novaková-Fortuna,Nov.Huta 201400628 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
116/2014 30.00€ elektrina RWE Gas Slovensko 2270010016 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
117/2014 60.00€ technik PO Livonec SNV 14020471 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
118/2014 3.80€ kanc.potreby Dataservis SNV 140145 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
119/2014 67.06€ tel.popl. T----Bratislava 4761674702 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
120/2014 221.83€ oprava vodovod.potrubia Unien Ing.J.Hoferica Smižany 240414 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014