Interné číslo Hodnota faktúry Predmet fakturácie Dodávateľ Číslo faktúry dodávateľ Faktúru zaúčtoval Objednávka-zmluva Rok fakturácie
141/2014 31.80€ tovar-komis.predaj Bambow-M.Bobáková SNV 140501 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
142/2014 69.00€ tlač.pozvánok Dia vega SNV 140184 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
143/2014 11.94€ com domena Websuppost, Bratislava 11463706 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
144/2014 8.60€ tovar-komis.predaj Atelier Geczyová SNV 182014 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
145/2014 30.00€ tovar-komis.predaj Obč.združ. Hnilčík 26052014 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
146/2014 21.10€ tovar-komis.predaj Gama print Smižany 2014068 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
147/2014 129.70€ čist.potreby Schwabik SNV 1400023 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
148/2014 60.00€ technik PO Livonec SNV 14020635 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
149/2014 43.23€ kanc.potreby Domino SNV 57 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
150/2014 28.00€ kanc.potreby Dataservis SNV 140176 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
151/2014 69.12€ mobilné telefóny T----Bratislava 6762679481 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
152/2014 178.15€ mobilné telefóny Orange SNV 199688748 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
153/2014 38.95€ tel.popl. T----Bratislava 6762679481 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
154/2014 1477.00€ elektrina RWE Gas Slovensko 2270010016 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
155/2014 962.00€ zemný plyn RWE Gas Slovensko 3120010014 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
156/2014 734.00€ zemný plyn RWE Gas Slovensko 3100011044 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
157/2014 64.70€ techn.materiál Sabovčíková Nezábudka 1403530 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
158/2014 47.80€ internet Demax Smižany 14010949 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
159/2014 1717.34€ stravné lístky Le cheque DEJEUNER 114062486 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
160/2014 130.08€ elektrina RWE Gas Slovensko 2290063698 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014