Príbeh

Logotyp / príbeh

príbeh dodáva logotypu punc jedinečnosti. Za každým dobrým logotypom je aj príbeh. Tento nemusí byť čitateľný v prvom pláne, ale rozhodne by mal nejaký byť. Príbeh logotypu múzea Spiša je vložený do mierne abstraktnej polohy, ktorá zachytáva v grafickej podobe procesy, ktorými inštitúcia prechádza na ceste sebadefinovania.

abstrahovanie vytváranie štruktúry (symbolika existujúcich väzieb, prvkov = architektonických stavieb jednotlivých múzeí.

kombinácia Narastanie možností – vznik organických logotypov organizácie Múzea Spiša a jeho pobočiek.

sebapoznávanie Predefinovanie vlastnej jedinečnosti.

Vznik loga
Vznik loga

Logotyp Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi pozostáva z piatich elementov vychádzajúcich zo siluet budov pobočiek múzeí v Smižanoch a Markušovciach. Spoločne vytvárajú celok a zároveň v abstraktnej polohe evokujú hlavné zameranie expozície, a to faunu a flóru. Pomocou zoštylizovaných jednotlivých architektonických častí, logotyp nesie znaky zvieracej ríše v podobe vtáčika. Pestrou farebnosťou, na taktiež aj formou pripomína kvet a prírodu. Fragmentáciou je možné logotyp použiť pre každú organizáciu s farebnou obmenou. Zjednotenie a rovnaký vizuálny štýl dopomáha k správnemu začleneniu jednotlivých pobočiek pod hlavnú inštitúciu Múzea Spiša. Tvaroslovie logotypu si zachováva svoju simplicitu a povyšuje jedinečnosť celej inštitúcie.

Naše logo

Výsledná podoba hlavného loga organizácie

logo Múzea Spiša

Logotypy

Farebná & Čiernobilea verzia

Verzie loga