Interné číslo Hodnota faktúry Predmet fakturácie Dodávateľ Číslo faktúry dodávateľ Faktúru zaúčtoval Objednávka-zmluva Rok fakturácie
1/2014 962.00€ zemný plyn RWE Gas Slovensko 3120010014 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
2/2014 734.00€ zemný plyn RWE Gas Slovensko 3100011055 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
3/2014 10.00€ tovar-komis.predaj Obč.združ. Hnilčík 12014 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
4/2014 47.80€ internet Demax Smižany 14010088 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
5/2014 35.55€ internet Rupkki Smižany 1400669 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
6/2014 4.00€ sada pohľadníc ERESA Pernek 222013 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
7/2014 14.21€ finančný spravodajca Poradca podnikateľa 5041304443 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
8/2014 39.20€ magnetky Bambow-M.Bobáková SNV 140101 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
9/2014 144.00€ popl.bezpeč.schránku Slov.sporiteľnaSNV 20141230 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
10/2014 70.74€ tovar-komis.predaj Gama print Smižany 2014002 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
11/2014 210.88€ záviny Pekáreň Čingov Smižany 20140086 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
12/2014 22.00€ školenie vodičov Autoškola Oskar Gonda SNV 140011 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
13/2014 161.88€ odbor.prehl.plynu SNV Revízie a servis plyn SNV 81012014 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
14/2014 255.59€ odbor.prehl.plynu Smižany Revízie a servis plyn SNV 82012014 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
15/2014 5.62€ pohľadnice Oto Rozložník Turist Service Kežmarok 12014 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
16/2014 284.40€ ročná revízia EPS NOVES SNV 140100002 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
17/2014 1717.34€ stravné lístky Le cheque DEJEUNER 114011578 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
18/2014 125.04€ kontrola PHP Livonec SNV 14020030 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
19/2014 5.36€ komis.predaj AB ART press.Slov.Lupča 20140010 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
20/2014 49.50€ komis.predaj Ing.Igor Bobák SNV 140102 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014