Interné číslo Hodnota faktúry Predmet fakturácie Dodávateľ Číslo faktúry dodávateľ Faktúru zaúčtoval Objednávka-zmluva Rok fakturácie
21/2014 21.00€ komis.predaj Ing.V.Klaučo-Solitéra Smižany 2014003 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
22/2014 4.90€ komis.predaj Bambow-M.Bobáková SNV 140104 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
23/2014 15.30€ komis.predaj Ján Petrík SNV 22014 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
24/2014 41.74€ komis.predaj Stanislav Horský Kežmarok 20141 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
25/2014 30.00€ elektrina VSE Group Košice 212014 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
26/2014 8.00€ publikácie JUDr.M.Kopkáš Kežmarok 12014 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
27/2014 60.00€ technik PO Livonec SNV 14020072 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
28/2014 1.75€ pohľadnice ERESA Pernek 32014 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
29/2014 66.00€ predpl.práce a mzdy Poradca podnikateľa 99455859 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
30/2014 154.17€ mobilné telefóny Orange SNV 199688748 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
31/2014 35.34€ pevné linky telefony T com 1758688735 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
32/2014 66.43€ popl.mobil.tel. T mobile 7758689398 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
33/2014 1477.00€ elektrina VSE Group Košice 2270010016 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
34/2014 65.50€ kanc.potreby Dataservis SNV 140037 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
35/2014 50.00€ účast.poplatok Inšt.vzdelávania SNV 20140035 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
36/2014 734.00€ zemný plyn Smižany RWE Gas Slovensko 3100011055 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
37/2014 962.00€ zemný plyn SNV RWE Gas Slovensko 3120010014 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
38/2014 33.00€ tovar-komis.predaj Bobák Igor 140201 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
39/2014 8.40€ tovar-komis.predaj Bambow-M.Bobáková SNV 140201 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
40/2014 47.80€ internet Demax Smižany 14010320 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014