Interné číslo Hodnota faktúry Predmet fakturácie Dodávateľ Číslo faktúry dodávateľ Faktúru zaúčtoval Objednávka-zmluva Rok fakturácie
41/2014 1034.84€ elektrina VSE Group Košice 2290063698 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
42/2014 174.00€ tovar-komis.predaj Fama SNV 140010 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
43/2014 125.60€ trojlístok ZOO SNV 1319400002 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
44/2014 10.20€ záviny Pekáreň Čingov Smižany 20140276 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
45/2014 20.00€ tovar-komis.predaj Obč.združ. Hnilčík 20022014 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
46/2014 17.80€ tovar-komis.predaj Atelier Geczyová SNV 42014 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
47/2014 0.00€ 0 storno fa 0 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
48/2014 48.62€ vývoz smeti Obec Smižany 9514400058 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
49/2014 11.08€ predpl.časopisu SNM Bratislava 2014400070 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
50/2014 6.00€ tel.popl. T com 20085928 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
51/2014 60.00€ technik PO Livonec SNV 14020187 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
52/2014 11.16€ tovar-komis.predaj AB ART press.Slov.Lupča 20140023 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
53/2014 1.00€ tovar-komis.predaj ERESA Pernek 42014 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
54/2014 33.60€ kanc.potreby Dataservis SNV 140079 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
55/2014 66.13€ tel.popl. T mobile 9759680150 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
56/2014 161.25€ mobilné telefóny Orange SNV 199688748 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
57/2014 264.53€ vodné a stočné SNV Podtatr.vodar.spoločnosť Poprad 514109008 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
58/2014 39.48€ tel.popl. T com 6759679078 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
59/2014 22.42€ tovar-komis.predaj Gama print Smižany 2014012 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
60/2014 917.96€ elektrina VSE Group Košice 2290063698 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014