Interné číslo Hodnota faktúry Predmet fakturácie Dodávateľ Číslo faktúry dodávateľ Faktúru zaúčtoval Objednávka-zmluva Rok fakturácie
61/2014 1477.00€ elektrina VSE Group Košice 2270010016 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
62/2014 1717.34€ stravné lístky Le cheque DEJEUNER 114026439 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
63/2014 50.30€ internet Demax Smižany 14010467 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
64/2014 14.40€ korzár Petit Press Košice 1443100888 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
65/2014 353.98€ Daň z nehnuteľnosti Obec Smižany 3001 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
66/2014 962.00€ zemný plyn RWE Gas Slovensko 3120010014 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
67/2014 734.00€ zemny plyn RWE Gas Slovensko 3100011055 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
68/2014 280.00€ rega.systém NSG Gbely 2014012 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
69/2014 19.00€ tovar-komis.predaj SOS Bratislava 1400005 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
70/2014 25.00€ tovar-komis.predaj SOS Bratislava 1300048 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
71/2014 7.00€ tovar-komis.predaj SOS Bratislava 1300049 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
72/2014 15.00€ oblož.chlebíčky Rusnák Peter SNV 42014 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
73/2014 48.00€ tovar-komis.predaj FAMA J.Petrík, SNV 140017 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
74/2014 2300.00€ práce na zabezp. a prevoz exponátov Markuš. SURRO SNV 1408003 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
75/2014 181.58€ vodné a stočné Smižany Podtatr.vodar.spoločnosť Poprad 514111187 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
76/2014 3960.00€ rekonštrukcia Múzea Spiša Štúdio J+J Levoča 22014 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
77/2014 87.98€ vývoz smeti Mesto SNV 772014 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
78/2014 52.30€ popl.znečisť.ovzdušia Mesto SNV 782014 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
79/2014 7.00€ komis.predaj Banícky spolok Spiš SNV 25032014 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
80/2014 1085.28€ vodné Obec Markušovce 2725400035 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014