Interné číslo Hodnota faktúry Predmet fakturácie Dodávateľ Číslo faktúry dodávateľ Faktúru zaúčtoval Objednávka-zmluva Rok fakturácie
161/2014 32.00€ toner Sisoft, Ivan Sejut SNV 20140256 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
162/2014 26.00€ komis.predaj Združ.region Tatry Kežmarok 14005 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
163/2014 6.92€ komis.predaj AB ART press.Slov.Lupča 20140074 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
164/2014 0.47€ tel.popl. T----Bratislava 7405274205 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
165/2014 3.25€ komis.predaj ERESA Pernek 102014 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
166/2014 265.61€ vodné a stočné Podtatr.vodar.spoločnosť Poprad 514132289 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
167/2014 153.31€ vytýčenie kabel.vedení VSE Group Košice 7111421092 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
168/2014 164.46€ vodné a stočné Podtatr.vodar.spoločnosť Poprad 514132684 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
169/2014 104.02€ komis.predaj Horský Stanislav Kežmarok 20142 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
170/2014 31.75€ komis.predaj Zdenek Wolf,Lelekovice 122014 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
171/2014 17.60€ komis.predaj Zdenek Wolf,Lelekovice 152014 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
172/2014 10.30€ záviny Pekáreň Čingov Smižany 20141090 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
173/2014 152.88€ komis.predaj Dia vega SNV 13433 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
174/2014 54.60€ tlač.plagátov Dia vega SNV 140227 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
175/2014 103.20€ rekonštrukcia trasy T----Bratislava 90128990 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
176/2014 237.60€ samolepky Dia vega SNV 140236 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
177/2014 32.30€ techn.materiál Domino SNV 69 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
178/2014 60.00€ technik PO Livonec SNV 14020801 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
179/2014 57.00€ technické práce NSG Gbely 2014028 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
180/2014 150.00€ babk.predstavenie Babkové divadlo spod.Sp.hradu 132014 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014