Interné číslo Hodnota faktúry Predmet fakturácie Dodávateľ Číslo faktúry dodávateľ Faktúru zaúčtoval Objednávka-zmluva Rok fakturácie
81/2014 21.00€ komis.predaj Solitéra Ing.V.Klaučo, Smižany 2014007 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
82/2014 1717.34€ stravné lístky Le cheque DEJEUNER 114035309 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
83/2014 10.02€ tovar Katarína Sabovčíková SNV 140196 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
84/2014 60.00€ technik PO Livonec SNV 14020318 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
85/2014 45.20€ žiarovky a svietidlá Ing.Ivan Labanc SNV 2922014 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
86/2014 121.00€ kanc.potreby Dataservis SNV 140108 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
87/2014 35.88€ tel.popl. T----Bratislava 7760672001 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
88/2014 152.63€ mobilné telefóny Orange SNV 199688748 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
89/2014 67.20€ tel.popl. T----Bratislava 5760673899 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
90/2014 622.62€ elektrina RWE Gas Slovensko 5100268095 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
91/2014 1477.00€ elektrina RWE Gas Slovensko 2270010016 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
92/2014 4.22€ tovar-komis.predaj AB ART press.Slov.Lupča 20140037 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
93/2014 962.00€ zemný plyn RWE Gas Slovensko 3120010014 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
94/2014 734.00€ zemný plyn RWE Gas Slovensko 3100011055 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
95/2014 47.80€ internet Demax Smižany 14010645 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
96/2014 15.00€ tovar-komis.predaj SOS Bratislava 1300050 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
97/2014 35.55€ internet Rupkki Smižany 240147 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
98/2014 200.00€ projekt.hodnotenie energet.hospodárnosti Ing.Daniel Záhorák, SNV 2014010 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
99/2014 36.00€ tovar-komis.predaj FAMA J.Petrík, SNV 140028 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
100/2014 10.00€ tovar-komis.predaj SOS Bratislava 1400011 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014