Interné číslo Hodnota faktúry Predmet fakturácie Dodávateľ Číslo faktúry dodávateľ Faktúru zaúčtoval Objednávka-zmluva Rok fakturácie
121/2014 40.67€ mobilné telefóny T----Bratislava 6761673419 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
122/2014 1.12€ mobilné telefóny T----Bratislava 7404299409 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
123/2014 173.12€ mobilné telefóny Orange SNV 199088748 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
124/2014 47.80€ internet Demax Smižany 14010783 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
125/2014 734.00€ Zemný plyn RWE Gas Slovensko 31000011055 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
126/2014 962.00€ zemný plyn RWE Gas Slovensko 3120010014 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
127/2014 8.40€ záviny Pekáreň Čingov Smižany 20140789 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
128/2014 1717.34€ stravné lístky Le cheque DEJEUNER 114050772 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
129/2014 4368.50€ zabezp. a prevoz exponátov Markušovce SURRO SNV 141303 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
130/2014 700.00€ demontáž kachľových pecí Slavomir Taras -PECIwall Markuš. 12014 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
131/2014 1477.00€ zemný plyn RWE Gas Slovensko 2270010016 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
132/2014 2.82€ tovar-komis.predaj AB ART press.Slov.Lupča 20140057 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
133/2014 338.23€ elektrina RWE Gas Slovensko 2290063698 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
134/2014 30.00€ tovar-komis.predaj FAMA J.Petrík, SNV 140032 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
135/2014 8.40€ záviny Pekáreň Čingov Smižany 20140802 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
136/2014 45.00€ registrácia rekordu Datapresscomp I.Svitok, Pezinok 14010034 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
137/2014 23.84€ časopis Št.geolog.ústav D.Štúra Bratislava 1402200005 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
138/2014 4.72€ technik PO Livonec SNV 14020549 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
139/2014 40.00€ toner Sisoft, Ivan Sejut SNV 20140216 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
140/2014 165.00€ tovar-komis.predaj Ing.I.Bobák SNV 140501 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014