Interné číslo Hodnota faktúry Predmet fakturácie Dodávateľ Číslo faktúry dodávateľ Faktúru zaúčtoval Objednávka-zmluva Rok fakturácie
5/2023 60.00€ bozp Livonec SK, s.r.o. 223020068 Slebodníková Lívia 2/2016 2023
6/2023 4990.00€ stavebný dozor Passive House s.r.o. 20230002 Slebodníková Lívia mandátna zmluva 2023
7/2023 25.40€ komis Wander Book s.r.o. 1230001 Slebodníková Lívia komisná zmluva 2023
8/2023 37.58€ pevná linka + internet Slovak Telekom 8322113047 Slebodníková Lívia 9902301776 2023
9/2023 10.13€ pevná linka Slovak Telekom 8322111421 Slebodníková Lívia 1173979105 2023
10/2023 4166.40€ zemný plyn SNV VSE 4430764125 Slebodníková Lívia 12/16/19 2023
11/2023 2628.20€ zemný plyn Smižany VSE 4430763335 Slebodníková Lívia 12/16/19 2023
12/2023 59.25€ internet Rupkki 23vf013648 Slebodníková Lívia 240147 2023
13/2023 46.60€ kancelárske potreby Dataservis 230025 Slebodníková Lívia 1/2023 2023
14/2023 188.48€ mobilné telefóny O2 1361186765 Slebodníková Lívia M021246447T02SK 2023
15/2023 5.04€ mobilné telefóny O2 1361186749 Slebodníková Lívia M021246449502SK 2023
16/2023 222.80€ technický materiál Nezábudka, s.r.o. 230124 Slebodníková Lívia 2/2023 2023
17/2023 104.12€ servis traktora Agro Spiš s.r.o. 230209 Slebodníková Lívia 163/2022 2023
18/2023 229.86€ odborná škúška plynového odberného zariadenia Dušan Slaninka 155022023 Slebodníková Lívia 10/2023 2023
19/2023 159.49€ servisné práce na plyn.odbernom zariadení Dušan Slaninka 156022023 Slebodníková Lívia 11/2023 2023
20/2023 115.49€ servisné práce na plyn.odbernom zariadení Dušan Slaninka 158022023 Slebodníková Lívia 11/2023 2023
21/2023 91.72€ odborná prehliadka stredotlakového mer.a regul. Zariadenia Dušan Slaninka 157022023 Slebodníková Lívia 9/2023 2023
22/2023 239.40€ hygienické potreby Villa Market s.r.o. 23020076 Slebodníková Lívia 12/2023 2023
23/2023 34.18€ hygienické potreby Miva Market s.r.o. 230382 Slebodníková Lívia 13/2023 2023
24/2023 30.00€ oprava výfukového systému Štefan Pacák 10230062 Slebodníková Lívia 5/2023 2023