Prieskum trhu na preklad plánovanej publikácie SJ – NJ

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, IČO: 31297927, so sídlom Letná 57/50, 05201 Spišská Nová Ves, Vás oslovuje so žiadosťou o predloženie cenovej ponuky na určenie PHZ v zmysle § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „ZVO") na preklad plánovanej publikácie „Dejiny Nemcov na Spiši“ zo slovenského do nemeckého jazyka. Ide o odbornú kolektívnu monografiu. Text publikácie predstavuje 550 normostrán (vrátane poznámok pod čiarou).

Dátum začiatku realizácie a ukončenia prekladu 8. 6. – 31. 10. 2023

Prieskum trhu na zhotovenie sklenených podstavcov

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, IČO: 31297927, so sídlom Letná 57/50, 05201 Spišská Nová Ves, Vás oslovuje so žiadosťou o predloženie cenovej ponuky na určenie PHZ v zmysle § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „ZVO") na

zhotovenie inštalačných sklenených podstavcov k realizácií výstavy „Nemci na Spiši"

Jedná sa o výrobu drobných sklenených podstavcov, ktoré poslúžia na inštalovanie zbierkových predmetov.

Prieskum trhu na preklad textov k výstave - Nemci na Spiši

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, IČO: 31297927, so sídlom Letná 57/50, 05201 Spišská Nová Ves, Vás oslovuje so žiadosťou o predloženie cenovej ponuky na určenie PHZ v zmysle § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „ZVO") na preklad textov k výstave „Nemci na Spiši" zo slovenského do nemeckého jazyka. Tvorba výstavy bude prebiehať v mesiacoch apríl – jún 2023, vernisáž je stanovená na 28. 6. 2023.

Prieskum trhu na vykonanie jazykovej korektúry

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, IČO: 31297927, so sídlom Letná 57/50, 05201 Spišská Nová Ves, Vás oslovuje so žiadosťou o predloženie cenovej ponuky na určenie PHZ v zmysle § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „ZVO“) na vykonanie jazykovej korektúry plánovanej publikácie „Dejiny Nemcov na Spiši“. Ide o odbornú kolektívnu monografiu. Text publikácie predstavuje 550 normostrán (vrátane poznámok pod čiarou). Jazyková korektúra knihy bude pravdepodobne prebiehať v máji 2023.