Prieskum trhu  

Prieskum trhu na určenie PHZ v zmysle § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

Prieskum trhu na grafickú úpravu plánovanej publikácie

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, IČO: 31297927, so sídlom Letná 57/50, 05201 Spišská Nová Ves, Vás oslovuje so žiadosťou o predloženie cenovej ponuky na určenie PHZ v zmysle § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „ZVO") na grafickú úpravu plánovanej publikácie „Hudobný pavilón Dardanely - 40 rokov expozície klávesových hudobných nástrojov v Markušovciach 1983 – 2023“. Ide o brožúru v slovenčine s rozsahom cca 50 normostrán.