Prieskum trhu  

Prieskum trhu na určenie PHZ v zmysle § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

Prieskum trhu - Kapitola publikácia st. doba železná

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, IČO: 31297927, so sídlom Letná 57/50, 05201 Spišská Nová Ves, Vás oslovuje so žiadosťou o predloženie cenovej ponuky na určenie PHZ v zmysle § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „ZVO") na realizáciu zákazky „Spracovanie kapitoly o nálezoch zo staršej doby železnej“. Spracovanie kapitoly sa realizuje v rámci projektu podporeného Ministerstvom kultúry SR s názvom „Archeologické prieskumy v polohe Pod Hradiskom v Jánovciach-Machalovciach, okr. Poprad (1. etapa prípravy publikácie)“, č.

Prieskum trhu - kapitola publikácia neolit a eneolit

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, IČO: 31297927, so sídlom Letná 57/50, 05201 Spišská Nová Ves, Vás oslovuje so žiadosťou o predloženie cenovej ponuky na určenie PHZ v zmysle § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „ZVO") na realizáciu zákazky „Spracovanie kapitoly o nálezoch z obdobia neolitu a eneolitu“. Spracovanie kapitoly sa realizuje v rámci projektu podporeného Ministerstvom kultúry SR s názvom „Archeologické prieskumy v polohe Pod Hradiskom v Jánovciach-Machalovciach, okr. Poprad (1. etapa prípravy publikácie)“, č.

Prieskum trhu - kapitola publikácia numizmatické nálezy

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, IČO: 31297927, so sídlom Letná 57/50, 05201 Spišská Nová Ves, Vás oslovuje so žiadosťou o predloženie cenovej ponuky na určenie PHZ v zmysle § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „ZVO") na realizáciu zákazky „Spracovanie kapitoly o numizmatických nálezoch“. Spracovanie kapitoly sa realizuje v rámci projektu podporeného Ministerstvom kultúry SR s názvom „Archeologické prieskumy v polohe Pod Hradiskom v Jánovciach-Machalovciach, okr. Poprad (1. etapa prípravy publikácie)“, č.

Prieskum trhu - kapitola publikácia doba laténska a rimska

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, IČO: 31297927, so sídlom Letná 57/50, 05201 Spišská Nová Ves, Vás oslovuje so žiadosťou o predloženie cenovej ponuky na určenie PHZ v zmysle § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „ZVO") na realizáciu zákazky „Spracovanie kapitoly o nálezoch z doby laténskej a rímskej do pripravovanej vedeckej monografie“. Spracovanie kapitoly sa realizuje v rámci projektu podporeného Ministerstvom kultúry SR s názvom „Archeologické prieskumy v polohe Pod Hradiskom v Jánovciach-Machalovciach, okr. Poprad (1.

Prieskum trhu - kapitola publikácia doba bronzová

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, IČO: 31297927, so sídlom Letná 57/50, 05201 Spišská Nová Ves, Vás oslovuje so žiadosťou o predloženie cenovej ponuky na určenie PHZ v zmysle § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „ZVO") na realizáciu zákazky „Spracovanie kapitoly o nálezoch z doby bronzovej“. Spracovanie kapitoly sa realizuje v rámci projektu podporeného Ministerstvom kultúry SR s názvom „Archeologické prieskumy v polohe Pod Hradiskom v Jánovciach-Machalovciach, okr. Poprad (1. etapa prípravy publikácie)“, č.

Prieskum trhu - Kreslenie nálezov

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, IČO: 31297927, so sídlom Letná 57/50, 05201 Spišská Nová Ves, Vás oslovuje so žiadosťou o predloženie cenovej ponuky na určenie PHZ v zmysle § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „ZVO") na realizáciu zákazky „Kreslenie nálezov z archeologického prieskumu v polohe Pod Hradiskom v Jánovciach – Machalovciach, okr. Poprad“. Kreslenie nálezov sa realizuje v rámci projektu podporeného Ministerstvom kultúry SR s názvom „Archeologické prieskumy v polohe Pod Hradiskom v Jánovciach-Machalovciach, okr.

Prieskum trhu na realizáciu C14 analýzy

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, IČO: 31297927, so sídlom Letná 57/50, 05201 Spišská Nová Ves, Vás oslovuje so žiadosťou o predloženie cenovej ponuky na určenie PHZ v zmysle § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „ZVO") na realizáciu „C14 analýzy zvieracích kostí“ získaných počas archeologického výskumu v polohe Hradisko v obci Jánovce (okr. Poprad). Analýza sa realizuje v rámci projektu podporeného z verejných zdrojov Fondom na podporu umenia s názvom „3.

Prieskum trhu - výbrus keramiky

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, IČO: 31297927, so sídlom Letná 57/50, 05201 Spišská Nová Ves, Vás oslovuje so žiadosťou o predloženie cenovej ponuky na určenie PHZ v zmysle § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „ZVO") na realizáciu zákazky: „Výbrus keramiky, metalografické rozbory, spektrometrická analýza a konzervovanie nálezov“ získaných počas archeologického výskumu v polohe Hradisko v obci Jánovce (okr. Poprad). Analýza sa realizuje v rámci projektu podporeného z verejných zdrojov Fondom na podporu umenia s názvom „3.