Dodávateľ
storno fa
Predmet faktúry
0
Celková hodnota faktúry
0.00
Dátum doručenia faktúry
Dátum splatnosti faktúry
Rok vytvorenia faktúry
2014
Faktúru vystavil
Karabinová Oľga
Číslo faktúry
0
Interné číslo faktúry
472014