Dodávateľ
Slov.sporiteľnaSNV
Predmet faktúry
popl.bezpeč.schránku
Celková hodnota faktúry
144.00
Dátum doručenia faktúry
Dátum splatnosti faktúry
Rok vytvorenia faktúry
2014
Faktúru vystavil
Karabinová Oľga
Číslo faktúry
20141230
Interné číslo faktúry
92014