Číslo faktúry interné
9/2014
Hodnota-faktúry
144.00€
Dodávateľ
Slov.sporiteľnaSNV
Číslo faktúry dodávateľ
20141230
Adresa-dodávateľa
Bez záznamu
Predmet fakturácie
popl.bezpeč.schránku
Objednávka-zmluva
Bez záznamu
Faktúru zaúčtoval
Karabinová Oľga
Rok fakturácie
2014