Naše podujatia  

Ponuka podujatí v Múzeu Spiša, kaštieli a letohrádku Dardanely a Národopisnom múzeu v Smižanoch
20 september 10:00
Exkurzie s prírodovedcami

Exkurzie s prírodovedcami

Poďte spolu s prírodovedcami poznávať druhy rastlín či živočíchov na lokalite Pieskovec a v jej okolí (v blízkosti Schulerlochu) v Spišskej Novej Vsi. Dozviete sa aj o práci prírodovedca pri výskume.

16 september 19:00
Ad Malleorum ictus allusio

16. septemebra sa v letohrádku Dardanely v Markušovciach uskutoční koncert v rámci Medzinárodného organového festivalu Ivana Sokola.

06 september 18:00
Pamätníky Slovenského Jazyka

Informácie o podujatí

"Slovenské listy barónky Anny Márie Horvát-Stančičovej de Gradec" (matky maršála Andreja Mariášiho). Najväčší nateraz známy korpus slovenských listov šľachtičnej z 18. storočia.
Podujatie sa koná v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva.

Vstupné slovo: Zuzana Kollárová

25 august 17:00
Nemci na Spiši - večerná komentovaná prehliadka

V rámci našej autorskej výstavy Nemci na Spiši, ktorá vznikla vďaka rozsiahlemu výskumu odborných pracovníkov nášho múzea, sme si pre vás pripravili aj niekoľko jedinečných komentovaných prehliadok. Jedna z nich sa bude konať už tento piatok 25. 8.

12 august 18:00
Ženy rodu Máriássy večerná prehliadka

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi vás srdečne pozýva na unikátnu večernú prehliadku renesančného kaštieľa a letohrádku Dardanely v Markušovciach. Hlavnou témou večera budú zaujímavé životy a osudy žien z významného rodu Máriássy, ktorého zakladateľ Štefan Máriássy by tento rok oslávil 560. narodeniny.

08 júl 18:00
Záverečný koncert hudobného majstrovského kurzu

Pozývame vás na bezplatný klavírny koncert absolventov hudobného majstrovského kurzu a Daniely Kačmárovej, ktorý sa bude konať 8. 7. 2023 o 18.00 hod. v letohrádku Dardanely v Markušovciach. Po koncerte o 19.00 hod. sme si pre vás pripravili večernú prehliadku renesančného kaštieľa za zvýhodnené vstupné.

21 jún 16:30
Prírodné a krajinné fenomény centrálnych Ánd

Prírodné a krajinné fenomény centrálnych Ánd je názov témy, ktorú si pre Vás pripravil Ing. Peter Bajtoš, PhD. Prednáška sa uskutoční 21. júna 2023 o 16.30 hod. v Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi, srdečne Vás pozývame.

18 jún 13:00
Letohranie 2023 - vystúpenie Mira Jaroša

Srdečne pozývame všetkých, ktorí majú radi zábavu a chcú s nami spoločne odštartovať leto 2023, na už 3. ročníku nášho letného festivalu s názvom “Leto hranie”.

01 jún 9:00
Vták ohnivák a chorý generál

Príďte a zažite s nami príbeh, ktorý je inšpirovaný rozprávkou O vtákovi Ohnivákovi.

31 máj 16:00
Dvorné dialógy 86

Dňa 31. mája o 16.00 hod. sa v priestoroch Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi uskutoční ďalšie stretnutie z cyklu Dvorné dialógy.

20 máj 17:00
Komorné duo

Zuzana Zamborská

ukončila v roku 2001 štúdium na HTF VŠMU v Bratislave pod vedením prof. Idy Černeckej, u ktorej absolvovala i doktorandské štúdium. Neskôr absolvovala ročný študijný pobyt vo švajčiarskom Fribourghu (Ricardo Castro). Už od mladších rokov sa zúčastňovala rozličných klavírnych súťaží.

13 máj 15:00
Noc múzeí a galérií 2023

Pozývame Vás na prehliadku interaktívnych expozícií a výstav do Provinčného domu na Letnej ulici č. 50 sídla Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi a kaštieľa a letohrádku Dardanely v Markušovciach.

Program Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi

začiatok programu od 15.00 – 23.00 hod.

19 apríl 16:30
O prírode v pivničke 37 - Prírodná lekáreň

V apríli Vás Múzeum Spiša pozýva na podujatie z cyklu O prírode v pivničke s názvom Prírodná lekáreň... Tému si pre Vás pripravila Mgr. Zuzana Hricová, DiS. art. z občianskeho združenia VERBUM BONUM.

Tešiť sa môžete na ukážku bylinného materiálu, produktov z liečivých bylín i malú ochutnávku. Dozviete sa aj veľa praktických informácií a zaujímavostí o „bylinkách“.

09 apríl 18:00
Veľkonočný koncert - Janais

🐣Veľkonočný koncert 🎹 speváčky Janais v Letohrádku Dardanely v Markušovciach je ❗️vypredaný.🎫❗️
Na všetkých čo si stihli rezervovať vstupenku sa veľmi tešíme. 🥳

29 marec 4:00
Dvorné dialógy - Vlastivedný zborník Spiš 11

Slávnostná prezentácia Vlastivedného zborníka Spiš 11

V Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi sa dňa 29. marca 2023, o 16.00 hod. uskutoční v rámci prednáškového cyklu Dvorné dialógy 85 slávnostná prezentácia publikácie Vlastivedný zborník Spiš 11.

27 marec 8:00
Od vajíčka po kraslicu 2023

Súťažná výstava v zdobení kraslíc v spojení s prezentáciou zvykov jarného a letného obdobia. 7. ročník súťaže „O najkrajšiu kraslicu“ a 2. ročník súťaže „Najkrajšia výtvarná práca s tématikou sviatkov jari“.

07 marec 13:30
Jarná hravá príroda

Pozývame vás do múzea stráviť príjemné popoludnie počas jarných prázdnin.

Predstavíme vám rozmanitý svet hornín a minerálov, prostredníctvom pokusov budeme skúmať ich vlastnosti a zistíme, čím sa od seba odlišujú.
V tvorivej dielni sa zahráme na umelcov a vymaľujeme si pekný kamienok.

17 február 17:00
Podmaľba na sklo

Skráťte si s nami dlhé zimné večery. V našej múzejnej pivničke si nielen porozprávame o podmaľbe na sklo, no spolu vytvoríme čarovné obrázky s ľudovou tematikou. Tešíme sa na spoločné stretnutie.

15 február 16:30
O prírode v pivničke 36 - Zelená Sumatra

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi pre vás v novom roku pripravilo prvú prednášku z náučno-populárneho prírodovedného cyklu O prírode v pivničke.

13 február 8:00
Ket fašengi ta fašengi, ta še fašengujme

Srdečne Vás pozývame na podujatie plné zábavy, dobrej nálady, edukácie a kreativity pri výrobe ľudovej fašiangovej masky, ktoré sa bude konať od 13. 2. 2023 do 17. 2. 2023 a je primárne určené materským, základným a základným umeleckým školám.

03 február 8:00
Súťaž o najkrajšiu kraslicu

7. ročník súťaže „O najkrajšiu kraslicu“
2. ročník súťaže „Najkrajšia výtvarná práca s tématikou sviatkov jari“

Organizácia súťaže

Organizátorom súťaží „O najkrajšiu kraslicu“ a „Najkrajšia výtvarná práca s tématikou sviatkov jari“ je Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi.

20 január 17:00
Zimný kreatívny večer v múzeu - tkanie

Skráťte si s nami dlhé zimné večery. V našej múzejnej kúdeľnej izbe si dáme teplý čaj, porozprávame vám o pestovaní a spracovaní ľanu, výrobe ľudového textilu a v tvorivej dielničke načrieme do predtkáčskych techník - tkania na krosienkach.

18 január 16:00
Dvorné dialógy 83 – Archeologický výskum Jánovce

V rámci cyklu Dvorné dialógy sa 83. pokračovanie uskutoční dňa 18. januára 2023 o 16.00 hodine v priestoroch Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi. Hlavnou témou podujatia je prezentácia výsledkov archeologického výskumu keltského hradiska v Jánovciach (okr. Poprad) realizovaného v roku 2022, ako aj zhrnutie poznatkov z doterajších výskumov a prieskumov realizovaných Múzeom Spiša na danej lokalite.

17 december 15:00
Vianočný koncert 2022

Vianočný koncert v letohrádku Dardanely v Markušovciach opäť po dvoch rokoch.

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, srdečne pozýva všetkých priaznivcov múzea a milovníkov hudby na Vianočný koncert, ktorý sa tento rok uskutoční mimoriadne v dvoch predstaveniach v sobotu 17.

14 december 16:00
Dvorné dialógy 82 – Spišská župa

V rámci cyklu Dvorné dialógy sa osemdesiate druhé pokračovanie uskutoční 14. decembra 2022 o 16.00 hod. v priestoroch Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi. Hlavnou témou podujatia bude prezentácia nového katalógu „Spišská župa (12.

07 december 16:30
Slnečná sústava. Náš malý domov v nekonečnom vesmíre.

V decembri sme pre Vás v spolupráci so Slovenským zväzom astronómov, miestnou organizáciou Spišská Nová Ves, pripravili ďalšie podujatie v rámci cyklu náučno-populárnych prednášok O prírode v pivničke. O téme Slnečná sústava: Náš malý domov v nekonečnom vesmíre Vám 7. 12. 2022 o 16.30 hod. v Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi porozpráva JUDr.

23 november 16:00
Cigánske a gazdovské muziky II

Počiatky ľudových sláčikových muzík na Spiši sa začínajú v 18. storočí. Na ich začiatku stoja šľachtické a dedinské muziky. Šľachtické muziky hrali v sídlach svojich pánov. Muzikanti boli zamestnaní ako sluhovia a popri muzike plnili aj iné povinnosti u svojich pánov. Na čele týchto muzík stáli hudobne vzdelaní muzikanti.

12 november 18:00
Večerná komentovaná prehliadka k výstave Spišská župa – 100 rokov od zániku

Súčasťou večernej komentovanej prehliadky bude predstavenie najvýznamnejších medzníkov v dejinách Spišskej župy od 12. storočia do roku 1922. Zároveň sa pozornosť upriami na najcennejšie zbierky, zvlášť erbové štíty z konca stredoveku a renesančné dvere z roku 1565. Výstava predstavuje reprodukcie máp Spišskej župy od 17.

08 november 15:00
Spišský záloh - odhalenie pamätnej tabule

Pri príležitosti 250. výročia ukončenia spišského zálohu sa v pondelok 7. novembra o 15.00 hod. v priestoroch Múzea Spiša uskutoční odhalenie pamätnej tabule. Obdobie zálohu malo svoj začiatok v roku 1412 a jeho súčasťou sa stala približne ¼ historického územia Spiša. Slávnostný ceremoniál navrátenia pod plnú správnu moc Uhorského kráľovstva sa uskutočnil 5.

29 október 10:00
Jesenná hravá príroda

Veveričiak Šišiak je opäť tu a tentokrát potrebuje Vašu pomoc pri príprave na dlhú zimu.
Príďte si spríjemniť jesenné prázdninové dni v našom múzeu. Niečo nové sa naučíte a popritom si vyskúšate svoju tvorivosť a fantáziu.

17 október 10:00
S prírodovedcami v teréne

Pozývame pedagógov a žiakov na prírodovedné terénne exkurzie s odborníkmi RNDr. Pavlom Chromým a doc. RNDr. Ľubomírom Panigajom, CSc.

Uskutočnia sa 17. a 19. 10. 2022 na Pieskovci.

Žiaci sa dozvedia:

08 október 18:00
Musica nobilis XXVI

Srdečne Vás pozývame na koncert v kaštieli a letohrádku Dardanely v Markušovciach, ktorý sa uskutoční v sobotu 8. 10. 2022 o 18.00 hod. a je súčasťou medzinárodného hudobného festivalu MUSICA NOBILIS.

Letohrádok Dardanely v Markušovciach tentokrát navštívia dvaja svetovo uznávaní umelci, Kateřina Englichová – harfa a Vilém Veverka – hoboj.

05 október 16:30
O prírode v pivničke 34

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi pozýva na ďalšiu prednášku z cyklu O prírode v pivničke venovanú našim slovenským veľhorám s názvom „Prečo sú Tatry najvyššie?“ RNDr. Ján Madarás, PhD., geológ a tektonik z Ústavu vied o Zemi Slovenskej akadémie vied sa pokúsi odpovedať na otázky, ktoré sú spojené s týmto vzácnym prírodným klenotom, na základe súčasných vedeckých poznatkov.

03 október 9:00
Remeselnícke dni 2022

Príďte sa oboznámiť s kumštom a šikovnosťou našich predkov, trošku si zasúťažiť a preveriť si vlastné zručnosti v remeselných technikách.

Bonus pre školské skupiny, prehliadka výstavy krojovaných bábik.

Kedy: od 3. 10 do 7. 10. 2022
Vstupné: 1,50 €

Na podujatie je potrebné vopred sa objednať!

29 september 16:00
Múzeum v pohybe a obraze

Pozývame vás na slávnostné sprístupnenie nových interaktívnych prvkov expozícií História a Príroda Spiša.

28 september 16:00
Dvorné dialógy 80

Počas Dvorných dialógov 80 sa účastníci podujatia zoznámia s každodenným životom spišskej spoločnosti počas stredoveku. Pozornosť bude venovaná jednotlivým skupinám obyvateľstva - mešťanom (obchodníci, remeselníci), šľachticom (krajinská šľachty, kopijníci), roľníkom, baníkom.

26 august 16:30
Trhové právo, remeslo a obchod v našom meste v minulosti

Večerná prehliadka v Provinčnom dome v expozícii História Spiša venovanej obchodu a remeslám s napojením na prehliadku súčasnej radnice mesta Spišská Nová Ves a priestorov mestských trhov.

Vstupy: 16.30 - 18.00 hod., 17,30 - 19,00 hod.

Začiatok prehliadky

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
Letná 50, 052 01 SPišská Nová Ves

11 august 13:30
Letná ponuka - "Hravá príroda"

Chceli by ste vašim deťom či vnúčatám pripraviť počas prázdnin zábavný a náučný program? Tak neváhajte a príďte stráviť čas do nášho múzea, kde na vás čakajú interaktívne prírodovedné výstavy a špeciálny letný program spojený s tvorivou dielňou.

06 august 18:00
Aj malé je pekné

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, Vás 6. augusta 2022 srdečne pozýva na netradičnú večernú prehliadku kaštieľa v Markušovciach s názvom „Aj malé je pekné“.

Veľkonočný koncert

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja vás 18.4.2022 srdečne pozýva na Veľkonočný koncert v letohrádku Dardanely v Markušovciach.

Záverečný koncert hudobného majstrovského kurzu 

Srdečne Vás pozývame na bezplatný koncert výnimočnej viedenskej klaviristky Iris Maríny Wefers a absolventov majstrovského kurzu, ktorý sa bude konať 9. 7. 2022 o 18:00 hodine v koncertnej sále Letohrádku Dardanely v Markušovciach.

O prírode v pivničke 33 – Kabinety kuriozít

Pozývame Vás na prednášku RNDr. Růženy Gregorovej, Ph.D., paleontologičky a geologičky Moravského zemského múzea v Brne, ktorá priblíži význam prírodovedných kabinetov.

Víkend otvorených parkov a záhrad 2022 - Markušovce

Francúzsky park v Markušovciach

Michalská 55 a 59, Markušovce

Prístupný pre verejnosť
Piatok a sobota (3. – 4. 6. 2022) / 9:00 - 17:00

Víkend otvorených parkov a záhrad 2022

Prírodovedné výstavy v múzeu

  • Kamufláž
  • Prírodovedné zbierky posledného desaťročia

V piatok ponúka múzeum prehliadku parku na námestí pre školské skupiny. Záujem je potrebné nahlásiť vopred.

Informácie: +421 53 4423 757
lektorky@muzeumspisa.com

Spišský záloh 1412 – 1772

K najvýraznejším medzníkom v dejinách Spiša sa stalo zálohovanie jeho časti poľským panovníkom. Udalosť súvisiaca s pôžičkou peňazí sa odohrala v roku 1412. Uhorský kráľ Žigmund Luxemburský potreboval financie na vedenie vojny v Dalmácii proti Benátkam. Z uvedeného dôvodu sa dohodol s poľským panovníkom Vladislavom Jagiełłom na pôžičke 37 000 kôp pražských grošov.

Letohranie 2022

Leto sa pomaly blíži a s ním aj čas plný zábavy a hier. Pozvánkou do letných dní je náš festival LETOhranie. Jeho tretí ročník sa opäť uskutoční v nádhernom Francúzskom parku v Markušovciach. Súčasťou areálu je Letohrádok Dardanely a kaštieľ s múzejnými expozíciami. LETOhranie a jeho bohatý program je však určené najmä pre deti.

Noc múzeí a galérií 2022

Program

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi

  • Prehliadka novej expozície História Spiša, ktorá bude obohatená interaktívnym programom pre rodičov s deťmi v časti fotoateliéru Gusztáv Matz a spol.. (17:00 do 22:00)
  • Expozícia História Spiša je bezbariérová.
Župné dni na Spiši 2022

Už tento piatok 6. 5. 2022 📅 sa zapojíme do podujatia 🥳ŽUPNÉ DNI NA SPIŠI🥳. Naše múzeum si pre návštevníkov pripravilo dve 💰BEZPLATNÉ komentované prehliadky mesta (o 10:00 a 14:00 hodine) spojené s výstupom na kostolnú vežu ⛪️.

O prírode v pivničke 32 Pieniny pohľadom spišských prírodovedcov

Dovoľte, aby sme Vás pozvali na netypickú prednášku poznávania Pienin a ich bioty spojenú s premietaním autorského filmu.