Kapitán Ján Nálepka historická fotografia edt. Vladimír Krempaský

Dvorné dialógy 88
Kpt. Ján Nálepka

Dňa 16. novembra tohto roku si pripomenieme 80. výročie smrti Kpt. Jána Nálepku, brigádneho generála in memoriam. Ján Nálepka sa narodil dňa 20. septembra 1912 v blízkej obci Smižany. Bol skautom, študentom spišskonovoveskej učiteľskej akadémie, učiteľom a vojakom. Dodnes je významnou a zaujímavou osobnosťou nášho mesta a regiónu.

Od roku 1939 bol v aktívnej vojenskej službe. V marci 1939 sa zúčastnil Malej vojny. V septembri 1939 bol zmobilizovaný do tzv. poľského ťaženia. Po tom, čo vláda Slovenského štátu vyhlásila vojnu Sovietskemu zväzu, bol vyslaný na východný front ako pracovník štábu Zaisťovacej divízie v hodnosti nadporučík. Od februára 1942 v hodnosti kapitán – pobočník veliteľa, resp. ako náčelník štábu 101. pluku Zaisťovacej divízie. Od júna 1942 mal spojenie so sovietskym ilegálnym odbojom a s partizánmi. 15. mája 1943 pri obci Remezy prešiel i so skupinou dôstojníkov a vojakov na sovietsku stranu za čo ho vojenský súd Zaisťovacej divízie ho v neprítomnosti odsúdil na trest smrti. 18. mája 1943 zorganizoval zo slovenských vojakov a dôstojníkov 1. československý partizánsky oddiel v ZSSR a stal sa jeho veliteľom. Pod jeho velením sa tento oddiel zúčastnil na viacerých bojoch proti nemeckým vojenským jednotkám. Používal krycie meno kapitán Repkin. Dňa 16. novembra 1943 Kpt. Ján Nálepka padol v boji o železničnú stanicu pri oslobodzovaní mesta Ovruč na dnešnej Ukrajine.

V roku 1943 bol vyznamenaný medailou Partizán veľkej vlasteneckej vojny in memoriam, v roku 1945 čestným titulom hrdina ZSSR, Radom SNP I. triedy a v 7. mája 2004 bol povýšení do hodnosti brigádny generál in memoriam. Okrem toho je nositeľom radu Bieleho leva I. stupňa a Radu Ľudovíta Štúra II. triedy.

Prednášajúci: Mgr. Juraj Pavlis, historik Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi

Dátum podujatia

16. novembra 2023 o 16.00 hod.

Miesto konania

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
Letná 50, 052 01, Spišská Nová Ves

Plagáty a pozvánky