23 november 16:00
Cigánske a gazdovské muziky II

Počiatky ľudových sláčikových muzík na Spiši sa začínajú v 18. storočí. Na ich začiatku stoja šľachtické a dedinské muziky. Šľachtické muziky hrali v sídlach svojich pánov. Muzikanti boli zamestnaní ako sluhovia a popri muzike plnili aj iné povinnosti u svojich pánov. Na čele týchto muzík stáli hudobne vzdelaní muzikanti.