Úvodný obrázok k podujatiu Dvorné dialógy 86 - Obálka knihy

Dvorné dialógy 86
Predstavenie knihy Dejiny židov v Spišskej Novej Vsi

Dňa 31. mája o 16.00 hod. sa v priestoroch Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi uskutoční ďalšie stretnutie z cyklu Dvorné dialógy.

Hosťom podujatia bude PhDr. Ružena Kormošová, PhD., ktorá prítomným predstaví novú publikáciu s názvom Dejiny židov v Spišskej Novej Vsi. Na jej tvorbe sa podieľal slovensko-anglicko-americký autorský kolektív. Je to prvá kniha, ktorá ucelene približuje históriu židov v Spišskej Novej Vsi. Spoluorganizátorom podujatia je občianske združenie PRO MEMORY.

Logo pro memory

Kedy?

31. 5. 2023 o 16.00 hod.

Hosť

PhDr. Ružena Kormošová, PhD.

Miesto

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
Letná 50, 05201 Spišská Nová Ves

Plagáty a pozvánky