Pozvánka na podujatie. (autor: T.Stašiková)

Dvorné dialógy 92
Spišskí Nemci v prúde času.

20. 3. 2024 o 16.00 hod.

Miroslav Števík a Martin Furmanik predstavia najzaujímavejšie momenty z dejín spišských Nemcov.

Múzeum Spiša v SNV.

Martin Furmanik k podujatiu uviedol

Nedávno Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi vydalo knihu Dejiny Nemcov na Spiši, ktorá vzbudila veľký záujem z radov odbornej i laickej verejnosti. Jej spoluautori Miroslav Števík a Martin Furmanik si preto v rámci Dvorných dialógov pripravili prednášku s názvom Spišskí Nemci v prúde čase. Na prednáške priblížia najzaujímavejšie momenty z dejín spišských Nemcov, ktoré popisujú v knihe.

Dátum podujatia

Od 20. 3. 2024 o 16.00 hod.

Miesto konania

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
Letná 50, 052 01 Spišská Nová Ves

Plagáty a pozvánky