Cover - Ilustračný obrázok

Vták ohnivák a chorý generál.

Príďte a zažite s nami príbeh, ktorý je inšpirovaný rozprávkou O vtákovi Ohnivákovi.

Interaktívny program sa odohráva v časti expozície renesančného kaštieľa v Markušovciach, kde sa deti prostredníctvom rozprávky zoznámia s vybranými zbierkovými predmetmi a historickou osobnosťou – generálom Andrejom Máriássym. Celým príbehom ich bude sprevádzať kuchárka Celestína, ktorá s nimi bude plniť rôzne úlohy a prevedie ich všetkými miestnosťami kaštieľa.

Deti sa do príbehu zapoja pomocou tvorivých aktivít a odnesú si domov aj malý suvenír.

Pri tvorbe sme sa nechali inšpirovať filmovou verziou rozprávky Vták ohnivák z polovice 90-tych rokov, ktorej časť bola nakrútená práve v našom renesančnom kaštieli. Z filmovania nám dodnes ostala rekvizita stromu, ktorý bol počas nakrúcania umiestnený vo francúzskom parku priamo za kaštieľom. Rozprávka je určená pre väčšie skupiny detí od 3 do 10 rokov. Z dôvodu obmedzenej kapacity je nutné sa na rozprávku vopred objednať na telefónnom čísle +421 917 746 339, alebo emailom m.lazniova@muzeumspisa.com.

Cieľová skupina: deti 3 – 10 rokov
Miesto realizácie: Kaštieľ a letohrádok Dardanely v Markušovciach
Termín: 1. 6. – 9. 6. 2023
Čas trvania: 45 – 55 min.
Vstupné: 2 €

Kontaktná osoba:

PhDr. Miroslava Lazniová
Múzejný pedagóg, kustód
mail: m.lazniova@muzeumspisa.com
t.č.: +421 917 746 338

Dátum podujatia

1. 6. 2023 až 9. 6. 2023

Vstupné:

2 €

Miesto konania

Kaštieľ a letohrádok Dardanely v Markušovciach
Michalská 382/59, 053 21 Markušovce

Plagáty a pozvánky