Nadpis Číslo objednávky Dodávateľ Predmet objednávky Celková hodnota objednávky Dátum vyhotovenia objednávky Dátum zverejnenia objednávky
2017/5 Insima, s.r.o. 5 Insima, s.r.o. Tlač prop.materiálu 2/2017 132.00
2017/4 Sisoft 4 Sisoft toner 20.00
2017/3 Slaninka Dušan 3 Slaninka Dušan oprava kotla
2017/obj.list Ligač obj.list Ligač kamer.a strih.služby FPU - Slavné dejiny 1000.00
2017/2 Merkury Market 2 Merkury Market plávajúca podlaha
2017/1 Dia Vega 1 Dia Vega tlač.propag.materiálu-január 2017 0.00