Číslo objednávky
1
Dodávateľ
Dia Vega
Adresa dodávateľa
Šarišská 6, 05201 Sp.Nová Ves
IČO dodávateľa
36171948
Predmet objednávky
tlač.propag.materiálu-január 2017
Celková hodnota objednávky
0.00
Dátum vyhotovenia objednávky
Dátum zverejnenia objednávky
Objednávku schválil
Ing.Krempaská
Objednávku vystavil
Slebodníková Lívia
Rok vytvorenia objednávky
2017