Nadpis Číslo objednávky Dodávateľ Predmet objednávky Celková hodnota objednávky Dátum vyhotovenia objednávky Dátum zverejnenia objednávky
2017/103 Mgr.art.Masár 103 Mgr.art.Masár archit.výtv.riešenie-exp.Príroda Spiša projekt 11475.00
2017/102 Pekáreň Čingov 102 Pekáreň Čingov záviny - Divadelný Spiš 15.00
2017/101 Kopčák Ľubomír 101 Kopčák Ľubomír predvádzanie hry na ľud.hud.nástr.,plieskanie bičom 40.00
2017/100 Kopčák Ľubomír 100 Kopčák Ľubomír ukážka remesel.techník-Remeslo má zl.dno 250.00
2017/99 Insima, s.r.o. 99 Insima, s.r.o. pečiatka PVO - označ.herb.položiek 22.00
2017/98 Insima, s.r.o. 98 Insima, s.r.o. tlač schéd na herb.položky-Lev.vrchy 204.00
2017/97 Kedžuch 97 Kedžuch diagnostika porucha a opr.motor.vozidla 200.00
2017/96 Insima, s.r.o. 96 Insima, s.r.o. tlač propag.materiálu-10-11/2017 130.00
2017/95 Insima, s.r.o. 95 Insima, s.r.o. tlač banerov -Divadelný Spiš 330.00
2017/94 Maneková 94 Maneková drevené výrezy - Remeslo má zlaté dno 40.00
2017/93 Sisoft 93 Sisoft tonery 53.00
2017/92 Sisoft 92 Sisoft toner 25.00
2017/91 Miva Market, s.r.o. 91 Miva Market, s.r.o. materiál - Remeslo má zlaté dno 150.00
2017/90 Hobby kreatív 90 Hobby kreatív materiál - Remeslo má zlaté dno 150.00
2017/89 Insima, s.r.o. 89 Insima, s.r.o. tlač prac.listov - Remeslo má zlaté dno 250.00
2017/88 Insima, s.r.o. 88 Insima, s.r.o. tlač propag.materiálu -Remeslo má zlaté dno 80.00
2017/87 Mgr.art. Machata 87 Mgr.art. Machata výroba modelu,malý PD 1500.00
2017/86 Mgr.art.Machatová 86 Mgr.art.Machatová výroba modelu,podložky Veľký PD,dvor.krídla 5500.00
2017/85 Mgr.art.Vojtková 85 Mgr.art.Vojtková príprava elektr.podkladu modelu-ex.Historie 2500.00
2017/84 Božík 84 Božík materiál - Remeslo má zlaté dno 73.00