Nadpis Číslo objednávky Dodávateľ Predmet objednávky Celková hodnota objednávky Dátum vyhotovenia objednávky Dátum zverejnenia objednávky
2017/1 Dia Vega 1 Dia Vega tlač.propag.materiálu-január 2017 0.00