Nadpis Číslo objednávky Dodávateľ Predmet objednávky Celková hodnota objednávky Dátum vyhotovenia objednávky Dátum zverejnenia objednávky
198/2022

198

Sisoft

tonery

176.00
197/2022

197

Dove s.r.o.

servisná prehliadka motor. Vozidla

400.00
196/2022

196

Valigurová

vianočná výzdoba

100.00
195/2022

195

Insima s.r.o.

tlač sprievodcu

700.00
194/2022

194

Insima s.r.o.

pracovné listy

102.00
193/2022

193

Fajnstore.sk

komponenty

160.00
192/2022

192

PD Čingov

záviny

40.00
191/2022

191

Alza. Sk

výpočt.technika

204.60
190/2022

190

Atelier Piano sro

ladenie klavíra

70.00
189/2022

189

Villa market

hygienické potreby

250.00
188/2022

188

Hmotné rezervy KSK

dezinfekcia

326.76
187/2022

187

Tlačiareň P+M

tlač zborníka Spiš 11

7238.00
186/2022

186

Andreansky

materiál tvorivé dielne

300.00
185/2022

185

Insima s.r.o.

výstava Tridsaťrokov SR

300.00
184/2022

184

Insima s.r.o.

tlač propag. Materiálov

200.00
183/2022

183

STEZ

stravovanie SF

315.00
182/2022

182

Inštitút vzdelávania SNV

školenie kuričov

50.00
181/2022

181

Domino

kancel. Potreby

100.00
180/2022

180

Insima s.r.o.

tlač nálezovej správy

500.00
179/2022

179

Hamrák

catering

100.00