Id faktúry Rok vytvorenia faktúry Dodávateľ Číslo faktúry Predmet faktúry Celková hodnota faktúry Dátum splatnosti faktúry Objednávka k faktúre Faktúru vystavil
46/2021 2021 EDC sro 202100036 reviza EPS a HSP SNV 768.00 43/2019 Slebodníková Lívia
50/2021 2021 De Aqua sro 21700504 materiál - PVO 537.00 23/2021 Slebodníková Lívia
31/2021 2021 Slovak Telekom 80278969642 pevná linka 12.00 1173979105 Slebodníková Lívia
53/2021 2021 Tlačiareň P+M 220210079 dotlač Zborníka 1551.00 21/2021 Slebodníková Lívia
54/2021 2021 SNM 2021400131 predplatné 11.00 zmluva Slebodníková Lívia
49/2021 2021 Creativ Businnes studio 21030231 stojany 792.00 2/2021 Slebodníková Lívia
21/2021 2021 Ekonaudit services, sro 202102002 auditorské služby 240.00 6/2021 Slebodníková Lívia
32/2021 2021 Chamomila sro 20210012 respirátory 65.00 11/2021 Slebodníková Lívia
51/2021 2021 Christiania 2100344 publikácie fpu 1727.00 4/2021 Slebodníková Lívia
36/2021 2021 Innogy 3100011055 zemný plyn 607.00 16.12.2019 Slebodníková Lívia
19/2021 2021 OOCR 2021032 členský príspevok 200.00 zmluva Slebodníková Lívia
23/2021 2021 Corona 25022021 publikácie fpu 40.00 8/2021 Slebodníková Lívia
48/2021 2021 Ing. Bako 721 konzultácie domček 300.00 15/2021 Slebodníková Lívia
29/2021 2021 VSE 7292536264 elektrina SNV 395.00 5100268095c/2020 Slebodníková Lívia
38/2021 2021 Sisoft 20130059 toner 16.00 16/2021 Slebodníková Lívia
30/2021 2021 VSE 7292536262 elektrina kaštieľ 1162.00 5100268095c/2020 Slebodníková Lívia
18/2021 2021 EDC sro 202100013 reviza EPS letohrádok, kaštieľ 426.00 30/2016 Slebodníková Lívia
9/2021 2021 VSE 7293947997 elektrina hb 1262.00 51400268095c/2020 Slebodníková Lívia
7/2021 2021 Livonec SK sro 221020066 BOZP 60.00 2/2016 Slebodníková Lívia
20/2021 2021 Sisoft 20130048 toner 19.00 7/2021 Slebodníková Lívia
6/2021 2021 Slaninka Dušan 97012021 odborná prehliadka RTP a plynových kotlov 233.00 3/2021 Slebodníková Lívia
12/2021 2021 Slovak Telekom 8277121657 pevná linka 14.00 1173979105 Slebodníková Lívia
11/2021 2021 VSE 7294432095 elektrina letohrádok 2787.00 51400268095c/2020 Slebodníková Lívia
16/2021 2021 Innogy 4497446038 plyn SNV 769.00 16.12.2019 Slebodníková Lívia
8/2021 2021 VSE 7293947998 elektrina SNV 415.00 51400268095c/2020 Slebodníková Lívia
14/2021 2021 VSE 7419642414 elektrina Smižany 626.00 51400268095c/2020 Slebodníková Lívia
10/2021 2021 VSE 7293947996 elektrina kaštieľ 1180.00 51400268095c/2020 Slebodníková Lívia
24/2021 2021 O2 1340626145 mobilné telefony 0.00 M021246449502SK Slebodníková Lívia
17/2021 2021 Rupkki 21013452 internet 59.00 240147 Slebodníková Lívia
25/2021 2021 O2 1340626160 mobilné telefony 165.00 M021246447T02SK Slebodníková Lívia
15/2021 2021 Innogy 4497445115 plyn Smižany 607.00 16.12.2019 Slebodníková Lívia
4/2021 2021 SPP 4300019771 poplatok za pripojenie 216.00 žiadosť Slebodníková Lívia
5/2021 2021 Porcelánová záhrada 20210121 stojany 435.00 2/2021 Slebodníková Lívia
1/2021 2021 Rupkki 21005143 internet 59.00 240147 Slebodníková Lívia
3/2021 2021 Ing. Lorková 2021003 odborné konzultácie 150.00 1/2021 Slebodníková Lívia
2/2021 2021 Ing. Šoka 20210016 aktualizácia podstránok 120.00 2017MSP Slebodníková Lívia
422/2020 2020 Innogy 4284036009 plyn Smižany 167.00 10/27/2016 Slebodníková Lívia
397/2020 2020 Vatech 2020233 odbor. Skúska plyn. Kotlov 452.00 177/2020 Slebodníková Lívia
389/2020 2020 Seteza 12752020 žiarovky 811.00 174/2020 Slebodníková Lívia
419/2020 2020 VSE 2290103777 elektrina kaštieľ 828.00 5100268095c/2020 Slebodníková Lívia
398/2020 2020 Slaninka 1186122020 odbor.prehliadka plyn.zariadení 105.00 176/2020 Slebodníková Lívia
395/2020 2020 Tvoj kľúč 20122 bezpečnostné kovanie 140.00 178/2020 Slebodníková Lívia
412/2020 2020 Domino 160 kancel. Potreby 136.00 157/2020 Slebodníková Lívia
393/2020 2020 Alza 5220403511 tovar podľa vl. Výberu 922.00 166/2020 Slebodníková Lívia
415/2020 2020 O2 Slovakia, s.r.o. 1530673457 mobilné poplatky 0.00 M021246449502SK Slebodníková Lívia
380/2020 2020 VKÚ Harmanec sro 2012089 licencia 600.00 licenčná zmluva 25/2020 Slebodníková Lívia
385/2020 2020 Insima, s.r.o. 20200194 kancelárske potreby 192.00 136/2020 Slebodníková Lívia
383/2020 2020 Insima, s.r.o. 20200196 lankový systém 300.00 156/2020 Slebodníková Lívia
386/2020 2020 Insima, s.r.o. 20200193 dezinfekčné polepy 424.00 141/2020 Slebodníková Lívia
384/2020 2020 Insima, s.r.o. 20200195 propag. Materiál 670.00 155/2020 Slebodníková Lívia
402/2020 2020 3MK alfa sro 2020002 oprava vodovod. Prípojky 1995.00 139/2020 Slebodníková Lívia
421/2020 2020 VSE 2290063698 elektrina letohrádok 2160.00 5100268095c/2020 Slebodníková Lívia
394/2020 2020 Alza 5220403509 tovar podľa vl. Výberu 1655.00 158/2020 Slebodníková Lívia
392/2020 2020 Alza 5220403520 generátor ozónu 1157.00 160/2020 Slebodníková Lívia
401/2020 2020 3MK alfa sro 2020003 kanalizácia 161.00 182/2020 Slebodníková Lívia
390/2020 2020 Nezábudka sro 201092 tovar podľa vl. Výberu 190.00 181/2020 Slebodníková Lívia
416/2020 2020 O2 Slovakia, s.r.o. 1530693497 mobilné poplatky 168.00 M021246447T02SK Slebodníková Lívia
400/2020 2020 Nezábudka sro 201093 tovar podľa vl. Výberu 69.00 181/2020 Slebodníková Lívia
382/2020 2020 Insima, s.r.o. 20200192 propagačný materiál 300.00 137/2020 Slebodníková Lívia
404/2020 2020 Ateliér Masár s.r.o. 2020016 expozícia histórie 3102.00 171/2020 Slebodníková Lívia
417/2020 2020 T com 8275262268 pevná linka 12.00 1173979105 Slebodníková Lívia
420/2020 2020 VSE 2290116271 Elektrina hospodárska budova 1152.00 5100268095c/2020 Slebodníková Lívia
409/2020 2020 Obec Slovinky 1652020 vystúpenie 230.00 150/2020 Slebodníková Lívia
381/2020 2020 Repaská 2000690 pracovné odevy 463.00 165/2020 Slebodníková Lívia
413/2020 2020 Horský 20201 komis 93.00 Komis.zmluva Slebodníková Lívia
418/2020 2020 VSE 2290127115 elektrina SNV 628.00 5100268095c/2020 Slebodníková Lívia
414/2020 2020 T com 8275259000 Pevná linka + internet 33.00 9902301776 Slebodníková Lívia
410/2020 2020 Destin as 412020 interaktívne prvky 4812.00 172/2020 Slebodníková Lívia
345/2020 2020 O2 Slovakia, s.r.o. 1520606628 mobilné poplatky 2.00 M021246449502SK Slebodníková Lívia
407/2020 2020 mh2 20200033 graf.príprava publikácie Zborník 600.00 131/2020 Slebodníková Lívia
391/2020 2020 Kurier plus 20010064 propag. Materiál 2183.00 124,161/2020 Slebodníková Lívia
347/2020 2020 Sisoft Sp. Nová Ves 20200368 toner 30.00 145/2020 Slebodníková Lívia
329/2020 2020 Mgr.Art Rosenberger 22020 rešaurovanie kachlic 5000.00 zod 1/2020 Slebodníková Lívia
344/2020 2020 Up Slovensko, s.r.o. 120112962 stravné lístky 3226.00 KZ2.7.2012 Slebodníková Lívia
411/2020 2020 Destin as 422020 výroba dekor. Prvkov 4928.00 173/2020 Slebodníková Lívia
406/2020 2020 Faltin 102002 výroba fotografií 12.00 180/2020 Slebodníková Lívia
352/2020 2020 PVPS 520183675 vodné + stočné Smižany 116.00 371/268/18PV Slebodníková Lívia
346/2020 2020 O2 Slovakia, s.r.o. 1520606656 mobilné poplatky 166.00 M021246447T02SK Slebodníková Lívia
351/2020 2020 PVPS 520183443 vodné + stočné SNV 247.00 371/268/18PV Slebodníková Lívia
379/2020 2020 Ing. Andreanský 10200108 bavlna 480.00 170/2020 Slebodníková Lívia
343/2020 2020 Sisoft Sp. Nová Ves 20200359 toner 23.00 135/2020 Slebodníková Lívia
350/2020 2020 Restauro 21 sro 20200002 komis 40.00 Komis.zmluva Slebodníková Lívia
377/2020 2020 Alza 5220398282 licencia 1079.00 159/2020 Slebodníková Lívia
330/2020 2020 Svetelné panely sro 30200035 oprava steny PD 1106.00 129/2020 Slebodníková Lívia
408/2020 2020 Tlačiareň PM,Budovat.1672,Turany 220200706 tlač publikácie Zborník 4702.00 163/2020 Slebodníková Lívia
339/2020 2020 Insima, s.r.o. 20200187 lankový systém 300.00 156/2020 Slebodníková Lívia
342/2020 2020 Innogy 4434595719 plyn SNV 803.00 12/16/2019 Slebodníková Lívia
348/2020 2020 Wolf 72020 komis 403.00 Komis.zmluva Slebodníková Lívia
378/2020 2020 Obec Oľšavica 22020 vystúpenie 200.00 149/2020 Slebodníková Lívia
341/2020 2020 Innogy 4434594769 plyn Smižany 591.00 12/16/2019 Slebodníková Lívia
336/2020 2020 VSE 7294530375 elektrina SNV 409.00 5100268095c/2020 Slebodníková Lívia
405/2020 2020 Krby Spiš 10200202 kontrola komína 36.00 175/2020 Slebodníková Lívia
334/2020 2020 VSE 7294530373 elektrina kaštieľ 672.00 5100268095c/2020 Slebodníková Lívia
403/2020 2020 Ing. Labanc 404122020 reflektory 2250.00 169/2020 Slebodníková Lívia
335/2020 2020 VSE 7294530374 Elektrina hospodárska budova 1065.00 5100268095c/2020 Slebodníková Lívia
340/2020 2020 Rupkki s.r.o. 2099367 internet 73.00 240147 Slebodníková Lívia
333/2020 2020 VSE 7294333202 elektrina letohrádok 1395.00 5100268095c/2020 Slebodníková Lívia
338/2020 2020 Dove s.r.o. 20153511 servisná prehliadka motor.vozidla 151.00 133/2020 Slebodníková Lívia
349/2020 2020 Re pro 20200003 propagačno reklamné služby 300.00 140/2020 Slebodníková Lívia
337/2020 2020 T com 8273390773 Pevná linka + internet 33.00 9902301776 Slebodníková Lívia