Číslo zmluvy
Bez čísla
Predmet
Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa/nadobúdateľa dielo: Architektonicko-výtvarný návrh a realizačný projekt nových expozícií" v objekte hospodárskej budovy v areáli kaštieľa v Markušovciach (ďalej len „dielo“).
Zmluvná strana
Ateliér Masár s.r.o.
Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
Druh zmluvy
Dátum zverejnenia
Hodnota zmluvy
29 820 €
Zmluva náhľad PDF