Remeselnícky týždeň venovaný modrotlači

V Národopisnom múzeu v Smižanoch, pobočke Múzea Spiša, sa venujeme ľudovej kultúre stredného Spiša. Na jeseň už tradične pripravujeme remeselnícky týždeň pre školy a škôlky. Tento rok sme sa zamerali na techniku modrotlače Deťom ukazujeme ľudové remeslá hravou a interaktívnou formou. Pripravujeme pre nich tvorivé dielne, kvízy, súťaže, kde ako odmenu získavajú diplom a vlastnoručne vyrobený výrobok.

Rozprávka v múzeu - PROROK RAK

Pozvánka na nočnú prehliadku 20.8.2016

Príďte si pozrieť výnimočnú nočnú prehliadku kaštieľa a letohrádku v Markušovciach. Prehliadka bude rozšírená o šermiarske vystúpenie a nové sprievodné slovo. Témou prehliadky sú nepoznané životy Štefana Máriássy a Lucie Csaholy. V sobotu 20. augusta sa na vás tešíme v dvoch vstupoch o 19:00 a o 21:00. Cena vstupenky pre dospelých je 5 eur a zľavnené vstupné je 3 eurá. Zľavu môže využiť deti, dôchodcovia a vojnoví veteráni. Viac informácií na čísle 0917 746 339.

Pozvánka na nočnú prehliadku 23.7.2016 o 19:00 a o 21:00

Milí návštevníci, dovoľujeme si Vás pozvať na nočnú prehliadku do kaštieľa v Markušovciach v sobotu 23.7.2016. V dvoch vstupoch o 19:00 a o 20:00. Dozviete sa viac o mužoch zo šľachtického rodu Máriássy a pripravili sme pre vás aj šermiarske vystúpenie skupiny JAGO. Môžete využiť autobusovú dopravu z mesta Spišská Nová Ves (autobusová stanica, nást. číslo 7) alebo osobný vlak.

Slávnostné otvorenie letohrádku Dardanely

Slávnostné sprístupnenie zrekonštruovaných priestorov letohrádku Dardanely v Markušovciach 13.5.2016.

PETER VALENTOVIČ hrá v Letohrádku Dardanely

14.5.2016 Operné soirée pri príležitosti slávnostného otvorenia zrekonštruovaných priestorov letohrádku Dardanely v Markušovciach. Peter Dvorský a jeho hostia sopranistka Shoko Fukuda a dirigent Peter Valentovič predviedli hosťom nezabudnuteľné vystúpenie.

Zažite aj vy niektorý z našich koncertov v koncertnej sále v letohrádku Dardanely v Markušovciach.

Letohrádok Dardanely Revitalizácia areálu hudobného múzea

Projekt mal názov Letohrádok Dardanely - revitalizácia areálu hudobného múzea. Realizácia projektu prebehla v rámci EŠF – ROP 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov – intervencia do pamäťových a fondových inštitúcií. Tento projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a finančných prostriedkov KSK v celkovej výške 1 387 078,71 €. Z toho výška príspevku Európske únie bola 874 940,57 EUR, štátny rozpočet SR uhradil 102 934,19 EUR a výška príspevku Košického samosprávneho kraja bola 409 203,95 EUR. Termín realizácie bol od mája 2014 do septembra 2015.

Film vyrobil: Kolektív Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi © 2016

Námet, scenár a réžia: Ing. Zuzana Krempaská, PhDr. Bernadeta Kiczková

Kamera, strih, grafická úprava: Bc. Eva Čarnogurská

Spolupracovali: Ing. Ján Palko Ing. Vít Svoboda Ing. arch. Lukáš Sečka
 

Rozprávka o "Zlatej priadke"

Netradičná prehliadka múzea formou hranej slovenskej ľudovej rozprávky. Podujatie sa odohrávalo v expozícii Národopisného múzea v Smižanoch. Túto formu prezentácie využilo 300 detí materských a základných škôl prvého stupňa v priebehu jedného týždňa.