projekt_nadpis

Číslo projektu – 21-523-07017

Príroda Spiša – realizácia I. etapy expozície

Sídlo Múzea Spiša prešlo v rokoch 2015 – 2016 rozsiahlou rekonštrukciou. V tomto čase začala príprava novej prírodovednej expozície, ktorá by komplexne prezentovala prírodu Spiša. Zámerom tohto projektu bola realizácia prvej etapy expozície v troch úvodných miestnostiach. Prvá miestnosť predstavuje históriu múzejníctva na Spiši prostredníctvom priestorovej inštalácie múzea rodiny Csáky v Hodkovciach a interaktívneho kiosku s doplnkovými informáciami. Druhá miestnosť sa venuje prvým prírodovedným zbierkam Múzea Spiša, ktoré sú inštalované vo vitrínach z pôvodných expozícií, a rôznorodosti v jednotlivých zbierkových fondoch prezentovanej v podobe kabinetu prírodovedných zbierok. Tretia miestnosť tvorí interaktívny vstup do hlavnej časti expozície a návštevníkovi predstavuje región Spiš, jeho geomorfologické členenie a jednotlivé celky. Realizácia prvej etapy prebiehala na základe vypracovaného výtvarno architektonického návrhu a libreta. Jej ukončenie sprevádzalo slávnostné otvorenie a prednáška pre verejnosť venovaná tematike úvodnej časti. Prvá etapa predstavuje dôležitý krok pri tvorbe expozície – nielenže je zdrojom nových poznatkov a obohatením pre návštevníkov z regiónu, celého Slovenska či zahraničia, ale zároveň otvára cestu k jej celkovej realizácii.

Logo fond na podporu umenia

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Zaradenie projektu