Číslo zmluvy
Zmluva o dielo – Spišské Tomášovce 2021
Predmet
Predmetom tejto zmluvy je vykonanie záchranného archeologického výskumu.
Zmluvná strana
Zhotoviteľ: Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
Objednávateľ: Obec Spišské Tomášovce
Druh zmluvy
Dátum zverejnenia
Hodnota zmluvy
1 740€
Zmluva náhľad PDF