Číslo zmluvy
Zmluva o dielo 2021/4 - Somr
Predmet
Dielom sa pre účely tejto zmluvy rozumie prekreslenie archeologických nálezov z I. etapy archeologického výskumu na vedecké a dokumentačné účely púchovského hradiska v Jánovciach (okr. Poprad).
Zmluvná strana
Objednávateľ: Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
Zhotoviteľ: Jaroslav Somr
Druh zmluvy
Dátum zverejnenia
Hodnota zmluvy
1000 €
Zmluva náhľad PDF