Číslo zmluvy
Zmluva o dielo č. 3/2021
Predmet
Dielom sa pre účely tejto zmluvy rozumejú parciálne pracovné úlohy súvisiace s archeologickým výskumom realizovaným na vedecké a dokumentačné účely na púchovskom hradisku v Jánovciach-Machalovciach, okr. Poprad.
Zmluvná strana
Objednávateľ: Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
Zhotoviteľ: Mgr. Dominik Repka, PhD.
Druh zmluvy
Dátum zverejnenia
Hodnota zmluvy
2 000€
Zmluva náhľad PDF