Číslo zmluvy
Zmluva o diel 2021/2 - Šimunková
Predmet
Dielom sa pre účely tejto zmluvy rozumie analýza zvieracích kostí z I. etapy archeologického výskumu na vedecké a dokumentačné účely púchovského hradiska v Jánovciach (okr. Poprad).
Zmluvná strana
Objednávateľ: Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
Zhotoviteľ: Mgr. Katarína Šimunková, PhD.
Druh zmluvy
Dátum zverejnenia
Hodnota zmluvy
500 €
Zmluva náhľad PDF