Číslo zmluvy
č. 4/2022
Predmet
Predmetom tejto zmluvy je: Veľkonočný koncert v letohrádku Dardanely
Zmluvná strana
Organizácia: Múzeum Spiša
Príkazník: Júlia Grejtáková
Druh zmluvy
Dátum zverejnenia
Hodnota zmluvy
500
Zmluva náhľad PDF