Číslo zmluvy
3/2022
Predmet
Predmetom tejto zmluvy je: Zaškolenie na pracovné miesto „ správca budov“
Zmluvná strana
Organizácia: Múzeum Spiša
Príkazník: Ing. Ondrej Chabada
Druh zmluvy
Dátum zverejnenia
Hodnota zmluvy
400 €
Zmluva náhľad PDF