Číslo zmluvy
Kúpna zmluva č. 6/2021/DO
Predmet
Predmetom zmluvy je kúpa 4 ks predmetov viažucich sa k histórií pôsobenia závodu Nový Domov v SNV, podľa prílohy č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto kúpnej zmluvy.
Zmluvná strana
Predávajúci: Mária Hanzelyová
Kupujúci: Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
Druh zmluvy
Dátum zverejnenia
Hodnota zmluvy
200 €
Zmluva náhľad PDF