Číslo zmluvy
Kúpna zmluva č. 4/2021/DO
Predmet
Predmetom zmluvy je kúpa 2 ks nábytkových predmetov podľa prílohy č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto kúpnej zmluvy.
Zmluvná strana
Predávajúci: Marián Mudrák
Kupujúci: Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
Druh zmluvy
Dátum zverejnenia
Hodnota zmluvy
360 €
Zmluva náhľad PDF