Číslo zmluvy
Kúpna zmluva č. 3/2021/DO
Predmet
Predmetom zmluvy je kúpa 5 ks historických nábytkových predmetov podľa prílohy č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto kúpnej zmluvy.
Zmluvná strana
Predávajúci: Jozef Čelinák
Kupujúci: Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
Druh zmluvy
Dátum zverejnenia
Hodnota zmluvy
800 €
Zmluva náhľad PDF