Číslo zmluvy
Kúpna zmluva č. 2/2021/DO
Predmet
Predmetom zmluvy je kúpa 3 ks historických predmetov, podľa prílohy č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto kúpnej zmluvy.
Zmluvná strana
Predávajúci: Emília Havrilková
Kupujúci: Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
Druh zmluvy
Dátum zverejnenia
Hodnota zmluvy
500 €
Zmluva náhľad PDF