Číslo zmluvy
Kúpna zmluva č. 1/2021/DO
Predmet
Predmetom zmluvy je kúpa 1 ks historického predmetu ateliérovej kamery z ateliéru G. Matz a spol., podľa prílohy č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto kúpnej zmluvy.
Zmluvná strana
Predávajúci: Magdaléna Soošová (rod. Hegenbartová)
Kupujúci: Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
Druh zmluvy
Dátum zverejnenia
Hodnota zmluvy
1100€
Zmluva náhľad PDF