Číslo zmluvy
Kúpna zmluva č. 11/2021/DO
Predmet
Predmetom zmluvy je kúpa 1 ks archiválií / Kúpnej zmluvy z roku 1923, podľa prílohy č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto kúpnej zmluvy.
Zmluvná strana
Predávajúci: Mária Turčanová
Kupujúci: Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
Druh zmluvy
Dátum zverejnenia
Hodnota zmluvy
20 €
Zmluva náhľad PDF