Číslo zmluvy
959/2020
Predmet
Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán, ako aj vymedzenie zmluvných podmienok pre poskytnutie Projektového grantu zo strany Správcu programu Prijímateľovi s cieľom zabezpečiť realizáciu Projektu.
Zmluvná strana
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
Stredná odborná škola drevárska
Oblastná organizácia cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš
Druh zmluvy
Dátum zverejnenia
Hodnota zmluvy
Sumár podľa rozpočtu v prílohe
Zmluva náhľad PDF