Náučno-tvorivé programy

Materské školy a I. stupeň základných škôl

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda
Vyuč. predmet: prvouka, prírodoveda

MOTÝLIA CESTIČKA

Sprievodný program k prírodovedným výstavám pre školské skupiny, vďaka ktorému sa deti vyberú na dobrodružnú cestu, objavia tajomstvá živej a neživej prírody a zistia, čo ukrýva les či lúka.

Aktivita: Na pripravených stanovištiach budú deti postupne riešiť úlohy, za každú správne vyriešenú úlohu získajú časť skladačky, ktorú nakoniec zložia. V tvorivej dielni si vyrobia niečo malé na pamiatku.

CHRÁNIME NAŠU ZEM

Náučno-tvorivý program plný zábavných úloh upriamených na našu planétu, prírodu, životné prostredie a jeho ochranu.

Aktivita: V úvodnej prezentácii si priblížime našu planétu, formou dialógu sa budeme s deťmi rozprávať o prírode, čo všetko môžme urobiť, aby sme ju chránili. Deti budú plniť zábavné úlohy týkajúce sa ochrany životného prostredia a nakoniec ich bude čakať tvorivá dielňa.

I. stupeň základných škôl

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda

Vyuč. predmet: prvouka, prírodoveda

Odbor: zoológia

BOCIAN BIELY

Prednáška je zameraná na život bociana, jeho správanie, migráciu, ale aj spôsoby jeho monitorovania.

Aktivita: Žiaci si vyplnia pracovný list, vďaka ktorému spoznajú, ako vyzerá rok v živote bociana a v tvorivej dielni si z papiera vyrobia bocianiu hlavičku.

O VTÁČIKOCH V PARKOCH A ZÁHRADÁCH

Prednáška pojednáva o najbežnejších druhoch vtákov v parkoch a záhradách. Vďaka preparátom žiaci spoznajú jednotlivé druhy zblízka a vypočujú si ich spev.

Aktivita: Na základe zvukových ukážok budú žiaci priraďovať vtáčie hlasy k druhom vtákov a na záver si vyrobia vtáčika z papiera.

ZO ŽIVOTA „HÁVEDE“

Prednáška venovaná hmyzu, jeho životu, stavbe tela, správaniu a významu.

Aktivita: Žiaci budú plniť náučné úlohy, vďaka ktorým spoznajú jednotlivé časti tela rôznych druhov hmyzu. V tvorivej dielni si zástupcu hmyzu vyrobia.

 

I. a II. stupeň základných škôl

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda

Vyuč. predmet: prvouka, prírodoveda, biológia

Odbor: botanika

SPOZNÁVAME LIEČIVÉ RASTLINY

Prednáška, kde budú žiaci náučnou formou spoznávať liečivé rastliny, ktoré môžu často vidieť v prírode. Získajú poznatky o ich zbere, sušení, uskladnení a tiež o ich možnom využití.

Aktivita: Určovanie liečivých byliniek podľa farby, vône, tvaru kvetov a listov. Súčasťou programu môže byť ochutnávka čajov.

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda, Človek a spoločnosť

Vyuč. predmet: prvouka, prírodoveda, biológia, geografia

Odbor: geológia

NIE JE KAMEŇ AKO KAMEŇ

Náučno-zábavný program o neživej prírode s praktickými aktivitami. Program pozostáva z teoretickej a praktickej časti. Krátkou prezentáciou a vytvorením pojmovej mapy si žiaci prehĺbia všeobecné poznatky o prírode.

Aktivita: V praktickej časti sa žiaci rozdelia do skupín. Na pripravených stanovištiach budú pozorovať minerály a horniny pod binokulárnou lupou. Zistia, že sa od seba odlišujú nielen tvarom a farbou, ale aj pôvodom a zložením. Ich vlastnosti (farba, hustota, tvrdosť, rozpustnosť...) spoznajú prostredníctvom pokusov. V pracovnom zošite si vyplnia jednotlivé úlohy.

I. a II. stupeň základných škôl a stredné školy

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť, Človek a príroda

Vyuč. predmet: prírodoveda, vlastiveda, geografia, biológia

Odbor: geológia, zoológia, botanika

Poznaj svoje okolie – formovanie územia Spiša

Program pozostáva z prezentácie na interaktívnej stene, ktorá prostredníctvom animácie vysvetľuje formovanie významných území na Spiši. Následne pokračuje ukážkou typických hornín, ktoré budujú jednotlivé územia a na záver si žiaci vyplnia pracovný list.

Je možnosť vybrať si z troch tém:

Najvyššie pohorie

Prostredníctvom animácie si vysvetlíme vznik Tatier, nášho najvyššieho pohoria, a ako sa činnosťou ľadovcov formovalo do dnešnej podoby. Ukážeme si horniny, ktoré toto územie budujú a predstavíme si typickú faunu a flóru územia.

Krasové územie

Dozviete sa, akú úlohu zohráva činnosť vody pri vzniku roklín a jaskýň, aký tvor v minulosti jaskyne obýval a aké tajomstvá ukrývajú. Zistíte, čo je ozdobou vápencových skál a symbolom Slovenského raja.

Travertínové kopy

– jedinečné územia v okolí Spišského Podhradia, Gánoviec a Vyšných Ružbách. Povieme si o dôležitej úlohe vody pri formovaní travertínovej kopy. Ako travertín, kameň mnohých tvárí, vzniká, a kde je možné aktívnu travertínovú kopu pozorovať. Prenesieme sa v čase a predstavíme si, kto žil v minulosti na tomto území a aké stopy zanechal.

 

Prednášky

I. a II. stupeň základných škôl

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda

Vyuč. predmet: biológia

Odbor: ekológia, botanika, zoológia

Ochrana prírody

Prednáška poukazuje na význam ochrany prírody a predstavuje národné parky Slovenska, ich typickú faunu a flóru. Vysvetľuje, v čom spočíva poslanie a význam národných parkov.

Aktivita: Svoje vedomosti si žiaci overia v teste na záver.

 

II. stupeň základných škôl a stredné školy

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda

Vyuč. predmet: biológia

Odbor: botanika, zoológia

INVÁZNE RASTLINY

Prednáška, na ktorej sa žiaci dozvedia informácie o inváznych druhoch rastlín, odkiaľ pochádzajú, prečo sa u nás šíria a čo je o týchto nepôvodných druhoch uvedené v legislatíve.

KANIBALIZMUS V ŽIVOČÍŠNEJ RÍŠI

Čo má spoločné modlivka, žralok a lev? Prednáška predstavuje kanibalizmus ako bežnú súčasť prírody na konkrétnych príkladoch živočíchov z celého sveta.

Aktivita: Žiaci si v závere programu získané poznatky overia v pracovnom liste.

 

I. a II. stupeň základných škôl

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda

Vyuč. predmet: prvouka, prírodoveda, biológia

Odbor: botanika, zoológia, ekológia

Múzejný kvíz

Zábavno-súťažný program o prírode Slovenska, v rámci ktorého si žiaci precvičia svoje vedomosti.

Aktivita: Žiaci pracujú v skupinách, spoločne riešia úlohy z oblasti prírody. V prípade záujmu je k programu pripravená tvorivá dielňa s výrobou papierového zvieratka.

Exkurzie s prírodovedcami

Poďte s nami poznávať prírodu v okolí lokality Pieskovec v Spišskej Novej Vsi. Oboznámite sa s rastlinami, živočíchmi, ich ochranou a vyskúšate si prácu prírodovedca v teréne.

Trvanie: cca 3 – 4 h, resp. podľa dohody