Úvodný obrázok výýstavy Spiš – Gemer

Spiš – Gemer / Szepes – Gömör
Výstava fotografií Szilárda Schermanna

Vo foyer Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi sa 10. júna 2024 o 16.00 hod. sprístupní výstava fotografií spišskonovoveského rodáka – Szilárda Schermanna s názvom Spiš – Gemer / Szepes – Gömör, ktorá je zameraná na fotografie prírody spomínaných regiónov. Najstaršie zábery na výstave vyhotovil autor v roku 1929.

O autorovi fotografií

Schermann Szilárd
* 1895 Spišská Nová Ves † 1977 Budapešť

Schermannovci boli podnikateľmi v súkenníctve. Žili v Kőszegu, v západnej časti Maďarska. Časom, keď manufaktúrnu výrobu vytlačili továrne, sa čoraz viac členov rodiny začalo venovať duševným povolaniam. Otec Schermanna Szilárda bol učiteľom v Spišskej Novej Vsi. Tu sa Schermann Szilárd narodil a získal vzdelanie na gymnáziu. Neskôr študoval v Budapešti, kde ho promovali za učiteľa zemepisu a prírodopisu. Krátku dobu  pôsobil ako učiteľ, potom pokračoval v štúdiách na Botanickom ústave  Univerzity Petra Pázmánya, kde v roku 1921 získal doktorát. Po štúdiu pôsobil v ornitologickom ústave, neskôr sa zaoberal botanikou. Stal sa hlavným adjunktom Maďarského kráľovského ústavu výskumu semien a odtiaľ aj odišiel do dôchodku. V roku 1952 sa  stal kandidátom vied.

Už na gymnáziu sa začal venovať horskej turistike a stal sa členom Uhorského karpatského spolku. Neskôr bol jeho hlavným tajomníkom a podpredsedom. Patril k tým, ktorí Karpaty dôsledne poznali. Jeho turistické publikácie obsiahli celú Karpatskú kotlinu. V roku 1925 začal vydávať spolkový časopis Kárpáti Lapokat (Karpatské listy) a bol jeho redaktorom viac ako štyri roky. V roku 1926 bol redaktorom časopisu Turistaság és Alpinizmusnak (Turizmus a Alpinizmus) a publikoval tiež viacero článkov v časopise Turisták lapja (Listy turistov). Obrázky do svojich kníh (Szögescipők nyomai a Kárpátok bércein /1937./, A Tisza forrásvidékének kis turistakalauza /1939, 1940./, Kassa és a Kassai hegyek kalauza /1944./) si fotografoval sám a z tejto jeho celoživotnej práce sú i fotografie, ktoré na výstave prezentujeme.

Vernisáž výstavy: 10. 6. 2024 o 16.00 hod.
Trvanie výstavy: od 10. 6. 2024 do 30. 9. 2024
Miesto: foyer Múzea Spiša,
Letná 50, 052 01 Spišská Nová Ves
Foto galéria