Príroda Spiša úvodný motív

Príroda Spiša
druhá etapa

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, sprístupní 29. februára 2024 o 14.00 hodine druhú časť expozície Príroda Spiša.

Vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia a Košického samosprávneho kraja bola v roku 2022 slávnostne sprístupnená prvá časť expozície, ktorá umožňuje nahliadnuť do kaštieľa v Hodkovciach, predstavuje unikátne prírodovedné zbierky Múzea Spiša a vďaka inovatívnym prvkom približuje región Spiš. Tvorí úvod do hlavnej časti expozície, ktorá je zameraná na prezentáciu vybraných geomorfologických celkov regiónu. Ich vodiacou líniou sú významné vodné toky Poprad, Dunajec, Hornád a Hnilec. Novosprístupnená časť sa venuje územiu Tatier, Popradskej kotliny, Kozích chrbtov a Levočských vrchov. Realizovaná je originálnou formou depozitov informácií, ktoré sú svojím oblúkovým tvarom prispôsobené historickej architektúre miestností. Predstavuje jedinečné biotopy, ale aj charakteristické horniny a minerály, významné paleontologické nálezy a typických zástupcov fauny a flóry. Návštevníci spoznajú špecifický vysokohorský biotop Vysokých Tatier, výnimočné rašelinisko Belianske lúky či chránené vtáčie územie Levočských vrchov. Súčasťou expozície sú aj výsuvné panely a zásuvky, ktoré umožňujú návštevníkom objavovať zaujímavosti jednotlivých území – a to nielen očami, ale aj hmatom a sluchom. Expozícia je zdrojom nových poznatkov a obohatením pre návštevníkov z regiónu, celého Slovenska či zahraničia. Jej interaktivitu a názornosť ocenia bežní návštevníci, rodiny s deťmi, ale najmä školské skupiny a ich sprievod.

Slávnostné sprístupnenie bude o 16.00 hod. pokračovať prednáškou z cyklu O prírode v pivničke, na ktorej doc. Mgr. Natália Hlavatá Hudáčková, PhD., paleontologička Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, predstaví tému Tatranský dinosaurus alebo čo prezradia skameneliny o Vysokých Tatrách. Dozviete sa, kde vznikali horniny Tatier, odhalíte skamenené stopy, ktoré po sebe zanechali dávne organizmy, a zistíte, ako niekedy vyzeral kúsok Zeme s názvom Vysoké Tatry.

Projekt bol z verejných zdrojov podporený Fondom na podporu umenia, ktorý poskytol dotáciu vo výške 97 000 eur. Spolufinancovaný bol Košickým samosprávnym krajom sumou 24 300 eur.

Dátum sprístupnenia

29. 2. 2024 o 14.00 hod.

Miesto konania

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi,
Letná 50, 052 01 Spišská Nová Ves

Foto galéria