Kultúrne dedičstvo rómskej a židovskej menšiny ilustračná grafika autor: Vladimír Krempaský

Kultúrne dedičstvo rómskej a židovskej menšiny

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi sa dlhodobo venuje problematike národností obývajúcich spišský región. Formou výstav a monografií doteraz spracovali tému spišských Rusínov a Nemcov. Keďže pobočkou Múzea Spiša je Kaštieľ a letohrádok Dardanely v Markušovciach, cieľom záujmu pracovníkov múzea sa stali menšiny žijúce v tejto spišskej obci a jej okolí. Konkrétne ide o rómsku a židovskú menšinu. Vďaka finančnej podpore Grantov EHP 2014-2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky realizovalo múzeum v rámci projektu Kúria Zuzana – zážitok v múzeu výstavu s názvom Kultúrne dedičstvo rómskej a židovskej menšiny. Jej vernisáž sa uskutoční 19. 10. 2023 o 15.00 hod. v Kaštieli v Markušovciach a priľahlom parku.

Výstava sa člení na dve časti. Prvá časť výstavy zaoberajúca sa židovskou komunitou v Markušovciach a okolí je umiestnená v Kaštieli v Markušovciach. Keďže kvôli tragickým udalostiam druhej svetovej vojny dnes už v Markušovciach nežije žiadny príslušník židovského náboženstva, či národnosti, táto časť výstavy pojednáva výhradne o minulosti. Približuje prostredníctvom textov, fotografií a zaujímavých predmetov dejiny a kultúru komunity, ktorá mala veľký podiel na rozvoji svojej obce a regiónu.

Druhá časť výstavy predstavuje rómsku komunitu nielen v Markušovciach, ale i v regióne Spiša a celoslovenskom meradle. Zaujímavá a netradičná inštalácia vo francúzskom parku markušovského kaštieľa ponúka návštevníkovi informácie o histórii rómskeho národa, príchode Rómov na územie Slovenska a o ich postavení v jednotlivých historických etapách. Okrem histórie sú zaujímavé aj témy symbolov rómskeho národa, vybrané rómske osobnosti na Slovensku, alebo ROMIPEN – pravidlá, ktoré určujú rómske bytie a identitu. Výstava je doplnená historickým i súčasným fotografickým materiálom.

Autormi výstavy sú odborníčky na rómsku a židovskú komunitu Vlasta Fabianová a Ružena Kormošová a pracovníci Múzea Spiša Mária Staňová Michalková a Martin Furmanik.

Výstava je financovaná z projektu s názvom Kúria Zuzana – Zážitok v múzeu podporeného v rámci Grantov EHP 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Spolufinancovaný a dofinancovaný bol Košickým samosprávnym krajom. 

Dátum podujatia

OD 19. 10. 2023 15.00 hod.

Miesto konania

Kaštieľ a letohrádok Dardanely v Markušovciach
Michalská 382/59, 053 21 Markušovce