Múzeum v pohybe a obraze

Zámerom projektu je inováciou nových expozícií História a Príroda Spiša (2021, 2022) vytvoriť netradičné, unikátne kultúrne služby v Múzeu Spiša, ktoré zavedením nových technologických nástrojov, digitálnych riešení a aplikácií poskytnú návštevníkom novú formu zážitku v múzeu. Projekt obsahuje vytvorenie ponuky inovatívnych kultúrnych produktov, ktorých obsahom je dôraz na regionálnu autenticitu a špecifiká regiónu Spiš. Zámerom múzea je získať nových domácich a zahraničných návštevníkov. Inovácie sú zamerané hlavne na mladú generáciu a produkty, ktoré budú ponúkané základným i stredným školám na obohatenie neformálneho vzdelávacieho procesu. Dôležitým prínosom projektu je zlepšenie podmienok a umožnenie prehliadok pre znevýhodnené skupiny.