projekt_nadpis

NÁZOV PROJEKTU: DEJINY NEMCOV NA SPIŠI
ČÍSLO PROJEKTU: 23-160-00486

Kolektívna monografia Dejiny Nemcov na Spiši bola vydaná v rámci edície Dejiny národností na Spiši. V roku 2020 bola vydaná publikácia Dejiny Rusínov na Spiši. Kniha Dejiny Nemcov na Spiši na ňu priamo nadväzuje a je druhým zväzkom v spomínanej edícii. Zaoberá sa dejinami a etnografiou spišských Nemcov.

Autormi knihy Dejiny Nemcov na Spiši sú zamestnanci Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi Martin Furmanik, Miroslav Števík, Mária Staňová Michalková a pracovníčka Múzea v Kežmarku Marta Kučerová. Kolektívna monografia sa člení na päť kapitol. V prvej kapitole sa Marta Kučerová zaoberá počiatkami nemeckého osídlenia na Spiši z pohľadu archeologických nálezov. Najrozsiahlejšia druhá kapitola, ktorej autorom je Miroslav Števík, pojednáva o dejinách spišských Nemcov od 12. storočia až do roku 1918. V tretej kapitole sa Martin Furmanik venuje dejinám Nemcov na Spiši za posledných sto rokov. Ten istý autor v štvrtej kapitole predstavuje vybrané osobnosti z radov spišských Nemcov. Posledná piata kapitola Márie Staňovej Michalkovej sa zaoberá Nemcami na Spiši z etnografického hľadiska.

Kniha Dejiny Nemcov na Spiši vyšla v slovenskom i nemeckom jazyku. Je to z dôvodu, aby si ju mohli prečítať príslušníci súčasnej nemeckej menšiny na Spiši i vo svojom materinskom jazyku. Nemecká verzia knihy bola vydaná tiež preto, aby si ju mohli prečítať potomkovia spišských Nemcov žijúci v Nemecku a Rakúsku. Slovenská verzia knihy je zasa určená príslušníkom majority, ktorí sa chcú oboznámiť s dejinami komunity, ktorá mala veľkú zásluhu na vzniku kultúrneho bohatstva spišského regiónu.

V čase vydania knihy prebiehala v Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi výstava Nemci na Spiši, ktorá bola podporená Fondom na podporu umenia.

Termín: 20. december 2023 (slávnostná prezentácia knihy)
Miesto: Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
Financovanie: Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu kultúry národnostných menšín
Logo fond na podporu umenia

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu kultúry národnostných menšín.