Podujatia v Múzeu Spiša – Provinčný dom  

Ponuka podujatí v Múzeu Spiša
30 máj 8:00
Milan Rastislav ŠTEFÁNIK – CESTA K HVIEZDAM

Okresné kolo výtvarnej súťaže pri príležitosti 105. výročia úmrtia gen. PhDr. M. R. Štefánika, podujatie v spolupráci s Klubom M. R. Štefánika, Maticou Slovenskou, Mestom Spišská Nová Ves.

Bližšie info. viď. propozície súťaže vo fotoprílohe.

17 apríl 16:30
O prírode v pivničke – Za hranicou našej slnečnej sústavy

V apríli sme si pre vás v spolupráci so Slovenským zväzom astronómov, miestnou organizáciou Spišská Nová Ves, pripravili prednášku z cyklu O prírode v pivničke. Tému Za hranicou našej slnečnej sústavy vám 17. 4. 202416.30 hod. predstaví JUDr.

13 február 16:00
Vesmír očami detí

SLOVENSKÁ ÚSTREDNÁ HVEZDÁREŇ V HURBANOVE V SPOLUPRÁCI S HVEZDÁRŇAMI, OKRESNÝMI ASTRONOMICKÝMI KABINETMI, CENTRAMI VOĽNÉHO ČASU A REGIONÁLNYMI OSVETOVÝMI STREDISKAMI

Vyhlasujú

XXXIX. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže, s účasťou Slovákov žijúcich v zahraničí
VESMÍR OČAMI DETÍ

Súťaž prebehne v dvoch kolách: