Číslo objednávky

74

Dodávateľ

Velcon sro

Adresa dodávateľa

Továrenská 40, 97631 Vlkanová

IČO dodávateľa
36056677
Predmet objednávky

oprava zdvíhacieho zariadenia

Celková hodnota objednávky
252.00
Dátum vyhotovenia objednávky
Dátum zverejnenia objednávky
Objednávku schválil

Ing. Zuzana Krempaská

Objednávku vystavil

Slebodníková Lívia

Rok vytvorenia objednávky
2022